Kraj Vysočina - logo

Často kladené otázky

Zrušit filtr
Odbor: odbor uzemního plánování a stavebního řádu
Mohu provádět stavbu rodinného domu (RD) svépomocí
Pokud stavba RD splňuje stavebně technické parametry uvedené v ust. § 104 odst. 2, písm.a, zák. č. 183/2006 Sb., tj. jde o RD do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, je možno ji provádět svépomocí. Pro provádění stavby je však nutno zajistit odborné vedení stavbyvedoucím.
Musím s odstraňováním stavby čekat 30 dnů od ohlášení, nebo mi může stavební úřad ještě před uplynutím lhůty sdělit, že k odstranění stavby není třeba povolení?
Stavební úřad může ještě před uplynutím uvedené lhůty sdělit, že k odstranění stavby není třeba povolení. Teprve poté lze práce na odstranění stavby zahájit.
Podle jakého zákona se provádí kolaudace dříve povolených staveb?
Pro stavby, u kterých stavební povolení nabylo právní moci před 1.1.2007, se provádí kolaudace dle zákona č. 50/1976 Sb. („starý stavební zákon“) – viz. ust. § 190 odst. 5, zák. č. 183/2006 Sb. Pro, stavby u kterých stavební povolení nabylo právní moci od 1.1.2007, se uvádění staveb do užívání již řídí zákonem č. 183/2006 Sb. („nový stavební zákon“).
Musí mít zpracovatel dokumentace pro územní souhlas na stavby uvedené v § 103 stavebního zákona autorizaci?
Vzhledem k tomu, že se nejedná o vybranou činnost dle ust. § 158 odst. 1, stavebního zákona, ani o projektovou dokumentaci dle ust. § 158 odst. 2, stavebního zákona, nemusí jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy uvedený v ust. § 96 odst. 3, písm. d, stavebního zákona zpracovávat osoba s autorizací.
V kterých obcích kraje Vysočina je sídlo obecného stavebního úřadu?
V kraji Vysočina je celkem 38 prvoinstančních stavebních úřadů. Jsou zřízeny v těchto obcích: okres Havlíčkův Brod: Golčův Jeníkov, Habry, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Ledeč nad Sázavou, Přibyslav, Světlá nad Sázavou, Štoky, Ždírec nad Doubravou; okres Jihlava: Batelov, Brtnice, Jihlava, Luka nad Jihlavou, Nová Říše, Polná, Telč, Třešť; okres Pelhřimov: Černovice, Horní Cerekev, Humpolec, Kamenice nad Lipou, Pacov, Pelhřimov, Počátky, Žirovnice; okres Třebíč: Budišov, Hrotovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Okříšky, Třebíč; okres Žďár nad Sázavou: Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou.
Jaké povolení je v současné době potřeba pro stavbu oplocení?
Od 3.6.2008, kdy nabyl účinnosti zákon č. 191/2008 Sb., kterým byl novelizován stavební zákon č. 183/2006 Sb., postačuje pro realizaci oplocení územní souhlas dle § 96 stavebního zákona.
Pokud hodlám geometricky rozdělit stávající pozemek, musí s tímto rozdělením souhlasit všichni spoluvlastníci?
Ano. Podle ust. § 82 odst. 2, stavebního zákona č. 183/2006 Sb., je možné rozhodnutí o dělení pozemků vydat pouze na žádost podanou všemi vlastníky všech dotčených pozemků a staveb na nich. V této souvislosti je třeba upozornit, že každý rozdělením vzniklý nový pozemek, musí mít zajištěn přístup z veřejné komunikace.
Kde najdu formuláře žádostí podávaných podle nového stavebního zákona?
Formuláře žádostí podávaných podle nového stavebního zákona jsou ve formátech doc nebo pdf uvedeny na webové stránce Ministerstva pro místní rozvoj - www.mmr.cz.
Lze změnit územní plán?
Na změnu územního plánu není právní nárok. Kdokoliv může u příslušné obce podat podnět na změnu územního plánu. O eventuálním pořízení změny územního plánu rozhodne zastupitelstvo obce.
Jaké existují dotace na pořízení územního plánu obce?
Obce do 500 obyvatel mohou požádat o dotaci na svůj územní plán z Programu rozvoje venkova. Bližší informace ministerstvo zemědělství. Obce nad 500 obyvatel, které se nacházejí v rozvojových oblastech nebo osách a nebo se na jeich území nachází nadmístní rozvojové záměry mohou požádat o dotaci z Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.3 b. Bližší informace ministerstvo pro místní rozvoj nebo Centrum pro regionální rozvoj Brno. Všechny obce kraje, které nemají platný územní plán pro celé správní územní obce, mohou požádat do 30. 9. o dotaci z rozpočtu kraje na následující rok. Podmínkou je schválené zadání územního plánu obce. Informace odbor územního plánování a stavebního řádu.
Mohu v konkrétní lokalitě stavět fotovotaickou elektrárnu?
Umísťování fotovoltaických elektráren je v současné době možné jen na plochách určených uzemním plánem obce, jako např. výroba, sklady, který byl vydám před 22. 11. 2008.Tento den nabyly účinnosti Zásady územního rozvoje kraje Vysočina, které stanovují, že do doby zapracování výsledků Strategie ochrany krajinného rázu nelze v územních plánech obcí vymezovat plochy pro umísťování fotovoltaických elektráren. Informace odbor územního plánování a stavebního řádu.