Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 36/2013 - 05.11.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Smlouva o výpůjčce v k. ú. a obci Panské Dubenky
03Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
04Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
05Návrh na zařazení akce do přílohy D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013
06Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě, a změna názvu akce
07Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/405 Zašovice - průtah
08Veřejná zakázka na stavební práce: II/639 Batelov - úprava křižovatky
09Veřejná zakázka na služby: II/351 Třebíč - most ev.č. 351-024
10Reciproční výkony drážní osobní dopravy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem
11Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - typ smlouvy
12Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - změna notifikace
13Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - drážní osobní doprava
14Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace pro individuální projekt LDA-V4 a ukončení projektu LDA-V4
15Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt eCitizen II
16Dohoda o centralizovaném zadávání
17Dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
18Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
19Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt IOP
20Projekt SENIOR PLUS - monitorovací zpráva 1 za 3. monitorovací období
21Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu OP VK
22Projekt Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina
23Návrh na uzavření smluv o nájmu sportovních areálů pro pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže
24Poskytnutí daru na podporu pořádání V. Regionální olympiády dětí a mládeže 2014 v Náměšti nad Oslavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
25Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
26Podpora učebních oborů
27Modernizace vybavení středních škol pro technické obory
28Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
29Volba přísedící pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
30Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013
31Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
32Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz