Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2013-27

RK-36-2013-27.doc  RK-36-2013-27pr01.doc  RK-36-2013-27pr02.xls
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-36-2013-27
NázevModernizace vybavení středních škol pro technické obory
Zpracoval K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál předkládá k projednání žádost o financování projektu Od myšlenky k výrobku 2 zaměřeného na modernizaci vybavení technicky zaměřených středních škol.
Rada kraje dne 1. 10. 2013 projednala usnesením 1704/31/2013/RK projektový záměr projektu Od myšlenky k výrobku 2 a usnesením 1896/35/2013/RK ze dne 29. 10. 2013 doporučila zastupitelstvu kraje zajistit předfinancování projektu do výše 500 tis. Kč.
V souladu s výzvou a na základě podkladů ze zapojených středních škol byla připravena projektová žádost (materiál RK-36-2013-27, př. 1). Oproti projektovému záměru nedošlo ke změně zaměření projektu ani finančního rámce (celkové náklady 45 mil. Kč, bez spolufinancování kraje, předfinancování do 500 tis. Kč). Došlo pouze k upřesnění (redukci) pořizovaných strojů (konkrétní rozložení je uvedeno v materiálu RK-36-2013-27, př. 2). Z důvodu zamezení duplicit bylo upřesnění pořizovaných strojů i zaměření projektu projednáno s manažerkou projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost . Vzhledem k tomu, že projektová žádost byla připravena v souladu s projektovým záměrem, nebyla znovu vyžádána stanoviska odborů.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje k projednání návrh projektové žádosti projektu Od myšlenky k výrobku 2 .
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu Od myšlenky k výrobku 2 zaměřeného na modernizaci vybavení technických středních škol dle materiálu RK-36-2013-27, př. 1 na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
Odpovědnost OŠMS
Termín 13. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz