Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2013-22

RK-36-2013-22.doc  RK-36-2013-22pr01.doc  RK-36-2013-22pr02.doc  RK-36-2013-22pr03.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-36-2013-22
NázevProjekt Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina
Zpracoval I. Fryšová, S. Lemperová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o projektovou žádost projektu Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina (dále jen Projekt ).
V souvislosti s přípravou na nové programovací období EU 2014 - 2020 je mimo jiné nutné připravit subjekty v regionu na čerpání prostředků v nadcházejícím období. Za tímto účelem Rada Kraje Vysočina usnesením č. 1913/35/2013/RK ze dne 29. 10. 2013 uložila Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočin (dále jen ORR ) připravit projektovou žádost Projektu a předložit ji ke schválení příslušných orgánů kraje. Projekt je připraven k podání do výzvy 4.2 Podpora absorpční kapacity z ROP Jihovýchod, která byla vyhlášena 28. 6. 2013.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout podat projektovou žádost Projektu dle materiálů RK-36-2013-22, př. 1, RK-36-2013-22, př. 2 a RK-36-2013-22, př. 3 v rámci výzvy 4.2 Podpora absorpční kapacity ROP Jihovýchod s tím, že pokud Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání, které se bude konat 12. 11. 2103, neschválí předfinancování a spolufinancování projektu, bude projektová žádost stažena. Vzhledem k pravidlům hodnocení projektů je nezbytné podat projektovou žádost na Úřad regionální rady ROP Jihovýchod do 6. 11. 2013.
StanoviskaProjektová kancelář: Stanovisko bude doplněno na jednání Rady Kraje Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
podat projektovou žádost projektu Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina dle materiálů RK-36-2013-22, př. 1, RK-36-2013-22, př. 2 a RK-36-2013-22, př. 3 v rámci výzvy 4.2 Podpora absorpční kapacity ROP Jihovýchod s tím, že pokud Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání, které se bude konat 12. 11. 2103, neschválí předfinancování a spolufinancování projektu, bude projektová žádost stažena;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2013-22, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz