Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2013-12

RK-36-2013-12.doc  RK-36-2013-12pr01.pdf  RK-36-2013-12pr02.pdf
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-36-2013-12
NázevZajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - změna notifikace
Zpracoval P. Bartoš, H. Motlová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuNařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách
v přepravě cestujících pro železnici a silnici (dále jen Nařízení EU ) ukládá povinnost alespoň 1 rok před zahájením nabídkového/zadávacího řízení notifikovat záměry kraje související s výběrem dopravců v Úředním věstníku Evropské unie. Rada Kraje Vysočina
usnesením č. 0281/06/2013/RK ze dne 12. 2. 2013 uložila odboru dopravy a silničního hospodářství zveřejnit variantní notifikaci, to je notifikovat provedení výběru dopravců veřejné linkové osobní dopravy dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rozsahu Kraje Vysočina s členěním na části a dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách
5 samostatných oblastí v rámci území Kraje Vysočina.
V souvislosti s přípravou podkladů pro výběr dopravců a z důvodu upřesnění si odbor dopravy a silničního hospodářství zajistil zpracování stanovisek k rozsahu notifikace dle materiálu RK-36-2013-12, př. 1 a RK-36-2013-12, př. 2.
Z uvedených stanovisek vyplývá nutnost změny notifikace záměru Kraje Vysočina provést výběr dopravců veřejné linkové osobní dopravy.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:
* zrušit text usnesení č. 0281/06/2013/RK ze dne 12. 2. 2013, který zní: dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rozsahu Kraje Vysočina s členěním na části, dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách 5 samostatných oblastí v rámci území Kraje Vysočina, typ smlouvy: smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících a nahradit textem, který zní: dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rozsahu Kraje Vysočina s členěním na části, typ smlouvy: smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících

uložit odboru dopravy a silničního hospodářství:
* zrušit notifikaci v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s tímto usnesením a notifikovat v Úředním věstníku Evropské unie záměr Kraje Vysočina provést výběr dopravců veřejné linkové osobní dopravy dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rozsahu Kraje Vysočina s členěním na části, typ smlouvy: smlouva
o veřejných službách v přepravě cestujících
StanoviskaŘeditel Krajského úřadu Kraje Vysočina jmenoval pracovní tým, jehož zástupci ze zainteresovaných odborů předložili následující stanoviska:

Odbor analýz a podpory řízení: souhlasí s návrhem usnesení.
Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením.
Odbor ekonomický nemá připomínky k předloženému materiálu.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu nemá připomínek.
Odbor sociálních věcí k návrhu předloženému odborem dopravy a silničního hospodářství nemám připomínek.
Odbor zdravotnictví souhlasí s návrhem usnesení.
Odbor školství, mládeže a sportu souhlasí s návrhem usnesení.
Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky a souhlasí s doporučením předkladatele.
Návrh usneseníRada kraje
ruší
text usnesení č. 0281/06/2013/RK ze dne 12. 2. 2013, který zní: dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rozsahu Kraje Vysočina s členěním na části, dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách 5 samostatných oblastí v rámci území Kraje Vysočina, typ smlouvy: smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství:
* zrušit notifikaci záměru Kraje Vysočina provést výběr dopravců veřejné linkové osobní dopravy dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rozsahu Kraje Vysočina s členěním na části, dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách - 5 samostatných oblastí v rámci území Kraje Vysočina, typ smlouvy: smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících;
* notifikovat v Úředním věstníku Evropské unie záměr Kraje Vysočina provést výběr dopravců veřejné linkové osobní dopravy dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rozsahu Kraje Vysočina s členěním na části, typ smlouvy: smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz