Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2013-18

RK-36-2013-18.doc  RK-36-2013-18pr01.pdf
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-36-2013-18
NázevPeněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) obdržela návrh smlouvy o poskytnutí daru od společnosti BAYER s.r.o. ve výši 39 235,- Kč na pořízení přístroje pro stanovování C-reaktivního proteinu (CRP), který urychlí diagnostiku. Účel daru je v souladu se žádostí nemocnice o jeho poskytnutí. Přístroj by byl umístěn na oddělení urgentního příjmu. Dárce dodává nemocnici léčiva. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-36-2013-18, př. 1.
Podle sdělení nemocnice je přístroj na měření CRP pořizován na pracoviště urgentního příjmu, na kterém velmi významnou skupinu pacientů tvoří ambulantní pacienti, přicházející do lékařské pohotovostní služby (LPS), která je v podstatě prodlouženou službou praktického lékaře. Jedná se o jednoduché vyšetření v ceně cca 50,- Kč, které během několika minut rozhodne, zda je potřeba pacientovi předepsat antibiotika či nikoliv. Vyšetření CRP nemocnice provádí i v centrálních laboratořích, obdržení výsledků odtud však trvá cca 1 hodinu a centrální laboratoř toto vyšetření provádí dokonce s mírně vyššími náklady. CRP z centrální laboratoře není podle nemocnice použitelné pro ambulantní pacienty.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 k přijetí peněžního účelového daru oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy.
Návrh řešení Dar je určen na podporu hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví proto doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením smlouvy dle materiálu RK-36-2013-18, př. 1. Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-36-2013-18, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz