Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2013-24

RK-36-2013-24.doc  RK-36-2013-24pr01.pdf  RK-36-2013-24pr02.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-36-2013-24
NázevPoskytnutí daru na podporu pořádání V. Regionální olympiády dětí a mládeže 2014 v Náměšti nad Oslavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval M. Kastner
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuDům dětí a mládeže v Náměšti nad Oslavou pravidelně jednou za tři roky organizuje Regionální olympiádu dětí a mládeže. V roce 2014 v termínu 20. - 25. května pořádají ve spolupráci s městem Náměšť nad Oslavou a zájmovými organizacemi již její pátý ročník.
Jedná se o zcela mimořádnou sportovní akci, kde děti během šesti dnů soutěží ve 26 sportech a zároveň pomáhají s organizací. Účast na olympiádě není podmíněna žádnou nominací školy a každý se může účastnit libovolného počtu sportů. Předpokládá se účast cca 600 mladých zájemců o sport z 29 obcí.
Součástí olympiády je i bohatý kulturní program (zahájení, zakončení, výtvarná soutěž a doprovodné akce), na kterém se prioritně podílejí děti a mladí z účastněných obcí. Akce je zaměřena na cílovou skupinu dětí a mládeže, která chce vyzkoušet pocit hrdě reprezentovat svoji obec, kraj i přes to, že nepatří k nejtalentovanějším sportovcům.
Organizátoři poslali na Kraj Vysočina žádost (viz materiál RK-36-2013-24, př. 1) o finanční příspěvek k pokrytí části finančního plnění akce, která je celkově rozpočtována částkou 270 000 Kč.
Návrh řešení Regionální olympiáda dětí a mládeže jako historický předchůdce Olympiády dětí a mládeže byla Krajem Vysočina finančně podporována i v předešlých ročnících, proto OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina žádosti vyhovět a poskytnout Domu dětí a mládeže Náměšť nad Oslavou finanční dar ve výši 50 000 Kč na pořádání V. Regionální olympiády dětí a mládeže konané 20. - 25. 5. 2014.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Odbor informatiky: Dar byl zaevidován v systému eDotace - ID O00793.0001.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost, organizaci Dům dětí a mládeže Náměšť nad Oslavou, Nová 535, IČO: 440 657 01, ve výši 50 000 Kč dle smlouvy uvedené v materiálu RK-36-2013-24, př. 2.
Odpovědnost OŠMS; OE
Termín 30. 4. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz