Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2013-16

RK-36-2013-16.doc  RK-36-2013-16pr01.doc  RK-36-2013-16pr02.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-36-2013-16
NázevDohoda o centralizovaném zadávání
Zpracoval K. Mayerová
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina obdržel v září dopis z Ministerstva vnitra ČR týkající se nabídky přistoupení k dohodě o centralizovaném zadávání za účelem efektivnějšího nákupu datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS).
Návrh řešení Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina uzavřít Dohodu o centralizovaném zadávání dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 materiálu RK-36-2013-16 za účelem realizace zadávání veřejných zakázek týkajících se KIVS přes dynamický nákupní systém Ministerstva vnitra ČR.
Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o centralizovaném zadávání dle materiálů RK-36-2013-16, př. 1
a RK-36-2013-16, př. 2.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz