Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2013-17

RK-36-2013-17.doc  RK-36-2013-17pr01.pdf  RK-36-2013-17pr02.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-36-2013-17
NázevDary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, dále také nemocnice , obdržela nabídku následujících darů:
- peněžního daru 10 000 Kč od společnosti BAYER s.r.o. na vzdělávání zdravotnických pracovníků; smlouva je obsažena v materiálu RK-36-2013-17, př. 1,
- věcného daru - 4 deky v hodnotě 1 500 Kč od společnosti Vesna, a.s.; smlouva je obsažena v materiálu RK-36-2013-17, př. 2.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k přijetí věcného nebo peněžního účelového daru pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s přijetím darů.
Návrh řešení Dary mají být využity v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví proto doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu
RK-36-2013-17, př. 1, a RK-36-2013-17, př. 2.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smluv je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2013-17, př. 1 a RK-36-2013-17, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz