Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 36/2013, které se bude konat dne 05.11.2013 v 7:30 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 35/2013
2. Smlouva o výpůjčce v k. ú. a obci Panské Dubenky
    ( P. Kolář, RK-36-2013-02)
3. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-36-2013-03)
4. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
    ( H. Strnadová, RK-36-2013-04)
5. Návrh na zařazení akce do přílohy D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013
    ( H. Strnadová, RK-36-2013-05)
6. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě, a změna názvu akce
    ( H. Strnadová, RK-36-2013-06)
7. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/405 Zašovice - průtah
    ( H. Strnadová, RK-36-2013-07)
8. Veřejná zakázka na stavební práce: II/639 Batelov - úprava křižovatky
    ( H. Strnadová, RK-36-2013-08)
9. Veřejná zakázka na služby: II/351 Třebíč - most ev.č. 351-024
    ( H. Strnadová, RK-36-2013-09)
10. Reciproční výkony drážní osobní dopravy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem
    ( H. Strnadová, RK-36-2013-10)
11. Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - typ smlouvy
    ( H. Strnadová, RK-36-2013-11)
12. Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - změna notifikace
    ( H. Strnadová, RK-36-2013-12)
13. Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - drážní osobní doprava
    ( H. Strnadová, RK-36-2013-13)
14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace pro individuální projekt LDA-V4 a ukončení projektu LDA-V4
    ( P. Pavlinec, RK-36-2013-14)
15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt eCitizen II
    ( P. Pavlinec, RK-36-2013-15)
16. Dohoda o centralizovaném zadávání
    ( P. Pavlinec, RK-36-2013-16)
17. Dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-36-2013-17)
18. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-36-2013-18)
19. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt IOP
    ( S. Měrtlová, RK-36-2013-19)
20. Projekt SENIOR PLUS - monitorovací zpráva 1 za 3. monitorovací období
    ( V. Švarcová, RK-36-2013-20)
21. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu OP VK
    ( I. Fryšová, RK-36-2013-21)
22. Projekt Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina
    ( I. Fryšová, RK-36-2013-22)
23. Návrh na uzavření smluv o nájmu sportovních areálů pro pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže
    ( M. Pech, RK-36-2013-23)
24. Poskytnutí daru na podporu pořádání V. Regionální olympiády dětí a mládeže 2014 v Náměšti nad Oslavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
    ( M. Pech, RK-36-2013-24)
25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
    ( M. Pech, RK-36-2013-25)
26. Podpora učebních oborů
    ( M. Pech, RK-36-2013-26)
27. Modernizace vybavení středních škol pro technické obory
    ( M. Pech, RK-36-2013-27)
28. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
    ( M. Pech, RK-36-2013-28)
29. Volba přísedící pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
    ( I. Šteklová, RK-36-2013-29)
30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013
    ( I. Šteklová, RK-36-2013-30)
31. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-36-2013-31)
32. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz