Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2013-10

RK-36-2013-10.doc  RK-36-2013-10pr01.pdf
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-36-2013-10
NázevReciproční výkony drážní osobní dopravy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem
Zpracoval V. Zikán
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPodle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, kraje ve své samostatné působnosti stanoví rozsah dopravní obslužnosti a zajišťují dopravní obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou (vlaky regionální dopravy), veřejnou linkovou dopravou (autobusy) a vzájemným propojením těchto služeb.
Dopravce České dráhy, a. s. pro zajišťování závazku veřejné služby Kraje Vysočina pořídil s pomocí Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP JV) vozidla ř. 841 Stadler-RS1 Regioshuttle (Regiospider). Z důvodu zajištění efektivních oběhů budou tato vozidla od počátku platnosti nového jízdního řádu 2013/2014 (od 15. prosince 2013) nasazena také na trať 227 Kostelec u Jihlavy - Slavonice, která přechází na území Jihočeského kraje.
Dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, kraj zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním obvodu a se souhlasem jiného kraje může také zajišťovat dopravní obslužnost v jeho územním obvodu.
Z těchto důvodů odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) dle usnesení 1635/30/2013/RK požádal Jihočeský kraj o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti na jeho území v úseku tratě 227 hranice kraje - Slavonice. Jihočeský kraj souhlas Kraji Vysočina udělil a recipročně požádal Kraj Vysočina o souhlas se zajištěním dopravní obslužnosti na jeho území v rozsahu vyrovnávky výkonů na tratích 224 hranice kraje - Horní Cerekev a 225 Havlíčkův Brod - hranice kraje dle materiálu RK-36-2013-10, př. 1.
Návrh řešení ODSH navrhuje Radě Kraje Vysočina souhlasit se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihočeským krajem v územním obvodu Kraje Vysočina v rozsahu vyrovnávky výkonů na tratích 224 hranice kraje - Horní Cerekev a 225 Havlíčkův Brod - hranice kraje dle materiálu RK-36-2013-10, př. 1 pro období platnosti jízdního řádu 2013/2014.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se zajišťováním dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou Jihočeským krajem na území Kraje Vysočina na tratích č. 224 Horní Cerekev - Tábor a 225 Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod pro období platnosti jízdních řádů 2013/2014 v rozsahu vyrovnávky výkonů uvedeném v materiálu RK-36-2013-10, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 15. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz