Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 1/2016 - 05.01.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02Informace o přímém zadání zakázky malého rozsahu
03Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Brtnice - Zašovice , změna usnesení 0488/06/2010/ZK ve znění usnesení 0559/07/2011/ZK
04Smlouva zakládající právo provést stavbu II/408 Jemnice - křižovatka s II/152
05Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o výpůjčce v rámci přípravy stavby II/357 Jimramov - most ev. č. 357-020
06Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
07Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
08Darování pozemků v k. ú. a obci Nevcehle
09Dohoda o zrušení věcného břemene a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - k. ú. Jihlava
10Dohoda o vzájemném započtení pohledávek pro uplatnění smluvní pokuty při realizaci akce III/34416 Podmoklany - most ev. č. 34416-2
11Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2
12Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/402 Třešť - ul. Fritzova
13Návrh na poskytnutí daru
14Hry VII. zimní olympiády pro děti a mládež ČR - darovací smlouvy na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina
15Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola Třebíč
16Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2016 dle schválených pravidel rady kraje
17Návrh plánu činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2016
18Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
19Věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
20Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
21Věcný a peněžní dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
22Nadační příspěvek pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
23Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
24Smlouva o umístění telekomunikačního zařízení pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz