Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-01-2016-17

RK-01-2016-17.doc  RK-01-2016-17pr01.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-01-2016-17
NázevNávrh plánu činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2016
Zpracoval L. Matysová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuNa zasedání Rady Kraje Vysočina č. 38/2012, konaného dne 20. 11. 2012 byla na základě § 80 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízena mj. i Dopravní komise Rady Kraje Vysočina.
Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu komisí Rady Kraje Vysočina č. 05/13 ze dne 12. 3. 2013 plán činnosti komise schvaluje rada kraje.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit Plán činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu RK-01-2016-17, př. 1.
StanoviskaDopravní komise Rady Kraje Vysočina projednala a schválila Plán činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2016 na svém zasedání č. 9/2015 dne 10. 12. 2015 (usnesení 020/09/2015/DK).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Plán činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu
RK-01-2016-17, př. 1.
Odpovědnost předseda dopravní komise
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz