Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-01-2016-04

RK-01-2016-04.doc  RK-01-2016-04pr01.xls  RK-01-2016-04pr02.pdf
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-01-2016-04
NázevSmlouva zakládající právo provést stavbu II/408 Jemnice - křižovatka s II/152
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu II/408 Jemnice - křižovatka s II/152 (ulice Budějovická-Tyršova a Znojemská).
Kraj Vysočina bude investorem opravy křižovatky silnic č. II/408 a II/152 v Jemnici (ulice Budějovická-Tyršova a Znojemská). Tato skutečnost je vyvolána špatným stavem komunikace. Stavba bude hrazena z prostředků Evropské unie. Stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví města Jemnice, tyto jsou uvedeny v materiálu RK-01-2016-04, př. 1.
Podle záborového elaborátu vyhotoveného firmou PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 se bude jednat o trvalé i dočasné zábory.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít s městem Jemnice smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví města Jemnice za účelem vydání územního rozhodnutí (stavebního povolení) akce II/408 Jemnice - křižovatka s II/152 . Předpokládaný termín výstavby je rok 2016. Po realizaci dojde ke geometrickému zaměření a následnému majetkoprávnímu vypořádání.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace s návrhem souhlasí.

Odbor dopravy a silničního hospodářství s návrhem souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Jemnice na straně vlastníka pozemků a Krajem Vysočina na straně stavebníka smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/408 Jemnice - křižovatka s II/152 na pozemcích dle materiálu RK-01-2016-04, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 1. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz