Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-01-2016-22

RK-01-2016-22.doc  RK-01-2016-22pr01.pdf
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-01-2016-22
NázevNadační příspěvek pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Zpracoval L. Prknová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuZdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace (dále jen ZZS KV ), obdržela návrh smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí nadačního příspěvku v celkové výši 100 000 Kč od Nadace ČEZ za účelem úhrady nákladů spojených se schváleným projektem s názvem Pořízení schodolezů . Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku je obsažena v materiálu RK-01-2016-22, př. 1.
ZZS KV je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 k přijetí darů oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. ZZS KV proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.
Návrh řešení Nadační příspěvek je určen k využití v hlavní činnosti ZZS KV. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku dle materiálu RK-01-2016-22, př. 1.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-01-2016-22, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 5. 1. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz