Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-01-2016-23

RK-01-2016-23.doc  RK-01-2016-23pr01.pdf
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-01-2016-23
NázevSouhlas s realizací investiční akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval K. Smejkalová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuFinanční a ostatní související plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2016 zatím nebyly schváleny. V současné době organizace zpracovávají první návrhy. Než dojde ke schválení definitivního znění všech plánů (včetně investičního plánu) zřizovatelem, požádala Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále jen nemocnice ) prostřednictvím odboru zdravotnictví radu kraje o schválení přednostního investičního záměru, který má být realizován v roce 2016:
* Pořízení nového serveru pro provoz používaného nemocničního informačního systému AMIS*H včetně migračních prací dodavatele NIS AMIS*H v předpokládané pořizovací ceně ve výši 900 000 Kč. Současný server má nemocnice v pronájmu od společnosti HEWLETT-PACKARD s.r.o., a to do 31. 3. 2016.
Uvedená investice by byla financována vlastními peněžními prostředky nemocnice vytvořenými z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje schválit realizaci uvedené investiční akce dle materiálu RK-01-2016-23, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
realizaci investičního záměru Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu
RK-01-2016-23, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 2016- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz