Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 1/2016, které se bude konat dne 05.01.2016 v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 38/2015
2. Informace o přímém zadání zakázky malého rozsahu
    ( P. Pavlinec, RK-01-2016-02)
3. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Brtnice - Zašovice , změna usnesení 0488/06/2010/ZK ve znění usnesení 0559/07/2011/ZK
    ( P. Kolář, RK-01-2016-03)
4. Smlouva zakládající právo provést stavbu II/408 Jemnice - křižovatka s II/152
    ( P. Kolář, RK-01-2016-04)
5. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o výpůjčce v rámci přípravy stavby II/357 Jimramov - most ev. č. 357-020
    ( P. Kolář, RK-01-2016-05)
6. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-01-2016-06)
7. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-01-2016-07)
8. Darování pozemků v k. ú. a obci Nevcehle
    ( P. Kolář, RK-01-2016-08)
9. Dohoda o zrušení věcného břemene a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - k. ú. Jihlava
    ( P. Kolář, RK-01-2016-09)
10. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek pro uplatnění smluvní pokuty při realizaci akce III/34416 Podmoklany - most ev. č. 34416-2
    ( H. Strnadová, RK-01-2016-10)
11. Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2
    ( H. Strnadová, RK-01-2016-11)
12. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/402 Třešť - ul. Fritzova
    ( H. Strnadová, RK-01-2016-12)
13. Návrh na poskytnutí daru
    ( I. Šteklová, RK-01-2016-13)
14. Hry VII. zimní olympiády pro děti a mládež ČR - darovací smlouvy na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina
    ( K. Ubr, RK-01-2016-14)
15. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola Třebíč
    ( K. Ubr, RK-01-2016-15)
16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2016 dle schválených pravidel rady kraje
    ( K. Ubr, RK-01-2016-16)
17. Návrh plánu činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2016
    ( L. Joukl, RK-01-2016-17)
18. Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-01-2016-18)
19. Věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-01-2016-19)
20. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-01-2016-20)
21. Věcný a peněžní dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-01-2016-21)
22. Nadační příspěvek pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-01-2016-22)
23. Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-01-2016-23)
24. Smlouva o umístění telekomunikačního zařízení pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-01-2016-24)
25. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz