Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-01-2016-02

RK-01-2016-02.doc  RK-01-2016-02pr01.pdf
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-01-2016-02
NázevInformace o přímém zadání zakázky malého rozsahu
Zpracoval K. Mayerová
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuV souladu s čl. 7 odst. 5 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek
ze dne 22. 7. 2014 rozhodl dne 26. 11. 2015 hejtman Kraje Vysočina o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Rozšíření funkcí v Geoportálu DMVS - Panoramatické snímky .
Rozhodnutí a důvody pro přímé zadání veřejné zakázky jsou uvedeny v materiálu
RK-01-2016-02, př. 1.
Odbor informatiky v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek a v souladu s rozhodnutím o zadání veřejné zakázky oznámil dodavateli toto rozhodnutí a dne 9. 12. 2015 byla s dodavatelem VARS BRNO a.s., Kroftova 3167/80c, Brno-Žabovřesky, Žabovřesky, IČO 63481901, uzavřena smlouva.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje radě kraje vzít na vědomí informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Rozšíření funkcí v Geoportálu DMVS - Panoramatické snímky , která byla zadána v souladu s Čl. 7 odst. 5 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 6/14 ze dne 22. 7. 2014, a uzavření smlouvy k této zakázce.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Rozšíření funkcí v Geoportálu DMVS - Panoramatické snímky a uzavření smlouvy k této zakázce.
Odpovědnost OI
Termín 2016- 1- 5
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz