Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-01-2016-18

RK-01-2016-18.doc  RK-01-2016-18pr01.pdf
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-01-2016-18
NázevVěcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval L. Prknová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále jen nemocnice ), obdržela od společnosti THUASNE CR s.r.o. návrh smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí věcných darů - 2 ks madla protiskluzného a 2 ks madla sklopného v celkové hodnotě 3 152 Kč pro potřeby rehabilitačního oddělení nemocnice. Návrh darovací smlouvy je obsažen v materiálu
RK-01-2016-18, př. 1.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 k přijetí darů oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o poskytnutí věcných darů.
Návrh řešení Věcné dary jsou určeny k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí věcných darů dle materiálu RK-01-2016-18, př. 1.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-01-2016-18, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 15. 1. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz