Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-01-2016-15

RK-01-2016-15.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-01-2016-15
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola Třebíč
Zpracoval5 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola Třebíč pro: jednání rady kraje č. 1/2016 dne 5. 1. 2016 zpracovali: H. Hošková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost ředitele Střední průmyslové školy Třebíč (dále jen škola ) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.
V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala škola návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Dne 10. 10. 2015 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebném majetku. Jedná se o tester řídících jednotek Multi-Diag Master pořízený v roce 2004, inventární číslo 690000, pořizovací cena 201 853 Kč, zůstatková cena 1 Kč.
Tester je nefunkční, oprava je nerentabilní, náklady na opravu by přesáhly užitkovou hodnotu přístroje. Vzhledem k jeho technickému stavu nebyl nabízen prostřednictvím portálu PO a na webových stránkách kraje. Škola navrhuje tester v rámci odborné praxe rozebrat a následně ekologicky zlikvidovat odbornou firmou.
Návrh řešení OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením testeru řídících jednotek Multi-Diag Master pořízeného v roce 2004, inventární číslo 690000, pořizovací cena 201 853 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým ředitelem Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu RK-01-2016-15.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz