Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-01-2016-11

RK-01-2016-11.doc  RK-01-2016-11pr01.pdf  RK-01-2016-11pr02.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-01-2016-11
NázevProhlášení k žádosti o podporu projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJde o vzetí na vědomí informací obsažených v projektové žádosti projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2 (dále jen Projekt ) dle materiálu
RK-01-2016-11, př. 1 a prohlášení skutečností dle materiálu RK-01-2016-11, př. 2. Rada Kraje Vysočina schválila předložení projektové žádosti o poskytnutí podpory Projektu do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP ) na realizaci projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2 a uložila odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádost o podporu usnesením č. 1663/27/2015/RK ze dne 15. 9. 2015. Odbor dopravy a silničního hospodářství připravuje projektovou žádost dle materiálu
RK-01-2016-11, př. 1 k předložení do IROP a její nedílnou součástí jsou i prohlášení Kraje Vysočina dle materiálu RK-01-2016-11, př. 2. Předfinancování Projektu je zajištěno z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů dle usnesení č. 0525/06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje vzít na vědomí informace obsažené v materiálu RK-01-2016-11, př. 1 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-01-2016-11, př. 2.
Projektová žádost bude podepsána a podána elektronicky v systému ISKP 2014+.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-01-2016-11, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-01-2016-11, př. 2.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 1. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz