Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-01-2016-21

RK-01-2016-21.doc  RK-01-2016-21pr01.pdf  RK-01-2016-21pr02.pdf
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-01-2016-21
NázevVěcný a peněžní dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Zpracoval L. Prknová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, (dále jen nemocnice ), obdržela od firmy Kosmetika LENY nabídku věcného daru - hračky. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-01-2016-21, př. 1.
Dále nemocnice obdržela od společnosti Bayer s. r. o. nabídku peněžního daru v celkové výši 50 000 Kč za účelem nákupu ochranných pomůcek na oddělení radiodiagnostiky. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-01-2016-21, př. 2.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 k přijetí peněžních a věcných darů oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením darovacích smluv.
Návrh řešení Věcný a peněžní dar jsou určeny k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-01-2016-21, př. 1 a RK-01-2016-21, př. 2.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smluv je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí věcného a peněžního daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-01-2016-21, př. 1
a RK-01-2016-21, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 15. 1. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz