Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 16/2007 - 02.05.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
03Uzavření smluv o výpůjčce na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu "II/129 Cetoraz - most ev.č 129-002"
04Veřejná zakázka na služby "Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina - dokumentace stavby"
05Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
06Převod pozemku v k. ú. a obci Lubné a v k. ú. obci Níhov
07Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí příspěvku na provoz Střední škole stavební Třebíč k provedení opravy havárie stávajícího systému pro dodávku teplé užitkové vody
08Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
09Koupě pozemků v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a obci Jabloňov
10Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba "
11Smluvní pokuta
12Projekt vědeckotechnologický park Jihlava
13Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí daru vítězům krajské ankety Sportovec Vysočiny 2006
14Návrh na provedení úpravy přechodů pro chodce v kraji Vysočina
15Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
16Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
17Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví
18Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti sociálních služeb na realizaci investic
19Návrh na poskytnutí dotace
20Financování sociálních služeb z rozpočtu kraje v roce 2007 - výplata nevyplacené části dotací z rozpočtu kraje
21Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna účelu zůstatku z dotace obcím na dětská dopravní hřiště
22Posouzení zavedení integrovaného dopravního systému (IDS) v kraji Vysočina
23Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Pelhřimov
24Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Havlíčkův Brod
25Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Havlíčkův Brod
26Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Jihlava
27Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Žďár nad Sázavou
28Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava- poskytnutí dotací obcím na pasporty místních komunikací
29Návrh materiálu "Vysočina v dopravě"
30Stanovení platu
31Návrh na přijetí opatření na základě zjištění České školní inspekce
32Stanovení platu
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Talent Vysočiny 2007 - náklady na zabezpečení akce
34Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na celostátní postupové soutěže dle schválených pravidel rady kraje
35Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace pro sportovní gymnázium
36Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
37Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
38Návrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Domova mládeže a Školní jídelny Jihlava
39Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
40Návrh na provedení rozpočtového opatření - Novinářská křepelka
41Návrh na provedení rozpočtového opatření - Mladý web Vysočiny
42Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace občanskému sdružení Studio Cantus Slunko Třebíč
43Žádost o čerpání II. tranše úvěru EIB
44Žádost Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR o poskytnutí dotace na rehabilitační pobyt
45Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze Mezinárodní střelecké soutěže CIOR
46Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí finančního daru Konfederaci politických vězňů
47Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořízení slavnostního praporu dobrovolných hasičů
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru horolezci Radku Jarošovi
49Návrh na poskytnutí věcného daru předsedovi Nitranského samosprávného kraje
50Příprava projektu výstavby Krajské knihovny Vysočiny
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz