Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 40/2005 - 20.12.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Stavba cyklostezky a budoucí darování nemovitosti v k. ú. Velká Bíteš
03Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
04Informace o uzavření dodatků ke smlouvám o dílo na veřejné zakázky
05Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
06Zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Žďár nad Sázavou
07Smlouva o zajištění administrace programu "Kulturní dědictví Vysočiny" v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska
08Návrh na rozpočtové opatření - Týden vzdělávání dospělých
09Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za období červenec - listopad 2005
10Návrh rozpočtového opatření - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro projekt kraje Vysočina "Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina"
11Návrh kritérií k hodnocení investičních akcí a oprav na silnicích II. a III. tříd a mostů - pořadníku akcí.
12Studie ochrany před povodněmi na území kraje Vysočina
13Změna rozpočtu v kapitole zdravotnictví
14Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 u kapitoly Zdravotnictví - použití finančních prostředků ze státního rozpočtu na mimořádné oddlužení zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresní úřady
15Úprava závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u Domova důchodců Třebíč -Kubešova, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na rok 2005
16Souhlas s "Rozšířením digitalizace pro RDG oddělení Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace" formou nákupu na splátky
17Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2005 u Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace
18Dodatky ke Smlouvám o nájmu věcí movitých uzavřených mezi krajem Vysočina a nemocnicemi zřizovanými krajem Vysočina
19Návrh na změnu limitu mzdových prostředků na rok 2005 u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
20Návrh na změnu limitu mzdových prostředků na rok 2005 u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
21Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 u kapitoly Zdravotnictví
22Užívání movitých věcí vložených do základního kapitálu Pelhřimovské nemocnice, a. s. příspěvkovou organizací Nemocnice Pelhřimov
23Užívání movitých věcí vložených do základního kapitálu Havlíčkobrodské nemocnice, a. s. příspěvkovou organizací Nemocnice Havlíčkův Brod
24Návrh na odepsání pohledávek, zrušení a odepsání zmařeného dlouhodobého majetku a řešení ztráty Školního statku Bystřice nad Pernštejnem
25Výběrové řízení na obsazení funkčnho místa ředitele Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz