Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 16/2017 - 02.05.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Změna investičního plánu včetně rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - investiční příspěvek pro účely zprovoznění systému elektronické preskripce (eRecept) v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
03Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
04Rozšíření havarijního pojištění vozidel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
05Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
06Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
07Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
08Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
09Zpráva o spolupráci s Gymnáziem Jihlava při organizaci exkurze školních parlamentů do Bruselu
10Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
11Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na Bernard fest 2017
12Cyklodopravní kampaň a soutěž Do práce na kole 2017 v Kraji Vysočina
13Akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
14Akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
15Akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
16Havarijní pojištění vozidla Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
17Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
18Havarijní pojištění vozidla Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
19Výsledky veřejnosprávní kontroly veřejné zakázky Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina
20Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka
21Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/406 Telč - hr. kraje
22Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.
23Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence
24Návrh na zařazení a vyřazení akcí v rámci kapitoly Doprava, přílohy D1 Silnice II. a III. tříd a mosty a přílohy D2 - Investice v dopravě a schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017
25Soutěž Žijeme veřejnou dopravou - dary oceněným
26Souhlas s prodejem nemovitosti v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
27Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov ve Zboží, příspěvkovou organizaci, na projekt Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.
28Schválení smlouvy o nájmu prostor Horáckého divadla Jihlava - akce slavnostní předání cen Podnik přátelský rodině 2016
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti
30Podání projektového záměru Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
31Darování pozemku v k. ú. a obci Blízkov
32Darování pozemků v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež
33Darování pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
34Předání a vyjmutí nemovitostí z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
35Zřízení služebnosti v k. ú. Jimramov a k. ú. Trhonice po dokončení stavby II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001 - změna usnesení 0223/03/2016/ZK
36Zrušení usnesení 2260/37/2014/RK
37Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
38Návrh na změnu názvu akce a vyřazení akce na kapitole Nemovitý majetek, příloha M2 - Zdravotnictví
39Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
40Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa B
41Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
42Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti v k.ú. Pucov
43Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
44Uzavření smluv pro realizaci projektu II/353 Nové Veselí - obchvat
45Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení
46Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k.ú. Velké Meziříčí, k.ú. Baliny, k.ú. Dolní Cerekev, k.ú. Střítež u Jihlavy
47Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2017
48Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací za období od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017
49Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektu
50Havarijní pojištění vozidla Dětského domova, Budkov 1
51Havarijní pojištění vozidla Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov
52Poskytnutí dotací dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé
53Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava a Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov
54Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
55Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč - změna závazných ukazatelů
56Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
57Projekt Gastroakademie - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
58Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina
59Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava fasády staré budovy
60Dohoda o dočasném záboru pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz