Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 5/2005 - 22.07.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu
04Žádost obce Kozlov o finanční pomoc po povodni ze dne 10. června 2004
05Žádost obce Maleč o finanční pomoc po povodni ze dne 23. května 2005
06Žádost obce Bítovčice o finanční příspěvek na škody způsobené sesuvem zeminy na fotbalovém hřišti Sportovního areálu T. J. Bítovčice
07Darování pozemků v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou
08Darování pozemku v k. ú. Mohelno obci Mohelno
09Výkup pozemků v k. ú. a obci Březské
10Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Červená Řečice
11Darování pozemku v k. ú. a obci Rozsochatec
12Návrh na provedení rozpočtového opatření - sociální oblast
13Výkup pozemků v k. ú. a obci Rybné
14Darování části pozemku v k. ú. a obci Polná
15Uzavření smlouvy a budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obec Jihlava
16Převod správy pozemku v k. ú. a obci Humpolec
17Návrh na schválení rozpočtového opatření
18Vzájemné darování pozemků v k. ú. Vícenice u Dolních Lažan a obci Vícenice
19Změna schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005 - povýšení příspěvku na výkon státní správy
20Návrh na poskytnutí finančního daru
20upr1Návrh na poskytnutí daru
21Hodnocení akcí v rámci Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
22Hodnocení akcí v rámci Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
23Grantové schéma kraje pro opatření 4.1.2 SROP - 2. výzva
24Grantové schéma kraje pro opatření 4.2.2 SROP - 2. výzva
25Krajské spolufinancování individuálních projektů v podopatření 4.2.2 SROP
26Návrh na vyhlášení "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina"
27Poskytnutí dotace kraje na podporu pečovatelské služby a ostatních kategorií
28Žádost o finanční příspěvek pro účastníky celostátních a mezinárodních soutěží
29Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP
30Výběrová komise pro projekty grantového schématu 3.3 OP RLZ
31Úpravy sítě středních škol a jejich školských zařízení
32Projekt Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace kraje Vysočina, do programu INTERREG IIIA Česká republika-Rakousko
33Návrh na poskytnutí dotace na obnovu a opravu pomníků, památníků, pamětních desek a válečných hrobů vztahujících se k válečným událostem druhé světové války
34Program "Kulturní dědictví Vysočiny" do Výzvy č. 1 Finančního mechanismu EHP/Norska
35Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora talentované mládeže FC Vysočina
35upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora talentované mládeže FC Vysočina
36FOND VYSOČINY - Grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2005
37FOND VYSOČINY - Grantový program GIS-IV
37upr1FOND VYSOČINY - Grantový program GIS-IV
38Návrh aktualizace zásad "Kritéria pro posuzování žádostí obcí o poskytování dotace nebo půjčky"
39Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob hrazená krajem Vysočina za rok 2004
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz