Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 01/2009 - 27.01.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých v 2. pololetí r. 2008
03Informace o činnosti krajského úřadu
04Dotace Českému svazu biatlonu na pořádání Evropského poháru v biatlonu 2009
05Poskytování odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
05upr1Poskytování odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a informace o změnách v odměňování členů zastupitelstva kraje
06Vzdělávání praktických lékařů
07Návrh na provedení rozpočtového opatření - vzdělávání praktických lékařů - žádost o přidělení finančních prostředků na dokončení specializačního vzdělávání v oboru praktické lékařství pro dospělé
08Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2009
09Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - listopad 2008
10Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2009
11Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2008
11upr1Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2008
12Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2009
13Projekt - Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech
13upr1Projekt - Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech
14Prodej pozemku v k. ú. Řeženčice a obci Nový Rychnov
15Darování pozemků v k. ú. a obci Záborná
16Darování pozemků v k. ú. Sokolí a obci Třebíč
17Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Heřmanice
18Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Kožichovice
19Darování pozemků v k. ú. a obci Květinov
20Darování pozemků v k. ú. Petrkov a obci Lípa
21Darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
22Darování pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
23Prodej pozemku v k. ú. Milatice a obci Šebkovice
24Vzájemné darování pozemků v k. ú. Lomy u Jemnice a obci Lomy
25Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
26Nabytí pozemku pro akci II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011
27Prodej nemovitého a movitého majetku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
28Darování pozemku v k. ú. Kamenice u Jihlavy, obec Kamenice
29Majetkoprávní vypořádání stavby silnice III/3525 - rekonstrukce od I/38 do Stříteže
30Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Veselí
31Vyřazení silnic III/1316, III/4063 a III/4064 ze silniční sítě a jejich převod do vlastnictví Statutárního města Jihlava
32Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Heřmaneč u Počátek a v k. ú Počátky, obec Počátky
33Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Náměšť nad Oslavou
34Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Lukavec
35Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/406 Salavice - úprava křižovatky
36Nabytí pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
37Majetkoprávní příprava stavby III/3507 Havlíčkova Borová
38Nabytí nemovitostí pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
39Nabytí pozemků pro akce II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 6. etapa a II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek - změna usnesení zastupitelstva kraje
40Změna usnesení 0186/03/2006/ZK
41Návrh změny financování projektu II/152 Jaroměřice - Hrotovice
42Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013 - změna usnesení
43Projekt - FOREST TREE
44Dotace na provoz hospicové péče v kraji Vysočina a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
45Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009
46Projekt ICHNOS Plus - návrh na účast Vysočiny v projektu
47Návrh na schválení Dodatku č. 2 Zásad č. 13/07
48Hodnotící výbor pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
49Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT
50Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině
51Návrh na vyhlášení grantového programu Jednorázové akce 2009
52Fond Vysočiny - grantový program Sportoviště 2009
53Fond Vysočiny - grantový program Sport pro všechny 2009
54Fond Vysočiny - grantový program Diagnóza památek 2009
55Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009
56Plán činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009
57Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Moudrov a obci Obrataň
58Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obec Luka nad Jihlavou
59Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obec Velká Losenice
60Změna usnesení 0317/05/2007/ZK ve znění usnesení 0094/02/2008/ZK - prodej bývalého domova mládeže U Agrostroje v k. ú. a obci Pelhřimov
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz