Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 34/2006 - 21.11.2006

ČísloNázev
01Pozvánka
02Informace o uzavření dodatků smluv o dílo na akce - "Domov důchodců Humpolec - Oprava oken", "SOŠ, SOU zemědělské Humpolec - Rekonstrukce učeben", "Domov důchodců Proseč Obořiště - Vestavba podkroví hájovna"
03 Koupě pozemku v k. ú. a obci Vyklantice
04Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice", změna ceny nabývaných nemovitostí.
05Veřejná architektonická soutěž o návrh urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení Novostavby Krajské knihovny Vysočiny
06Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
07Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
08Pracovní program na roky 2006 - 2009, součást dohody o spolupráci mezi zemí Dolní Rakousko a krajem Vysočina
09Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 - příjmy z pronájmu majetku ve vlastnictví kraje svěřeného do správy Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizace
10Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 - poskytnutí finančního příspěvku pořadateli akce "Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles 2006"
11Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 - poskytnutí finančního příspěvku účinkujícím z kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji
12Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2007
13Návrh na provedení rozpočtového opatření - Dotace na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství
14Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace městu Třebíč v rámci programu MŠMT "Evropská jazyková cena LABEL"
15Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
16Změna ve zřizovací listině příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava
17Návrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu škol a školských zařízení, změna závazných ukazatelů
18Návrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu škol a školských zařízení, změna závazných ukazatelů
19Návrh na provedení rozpočtového opatření - změna schváleného rozpočtu kraje, změna závazných ukazatelů Střední školy stavební Jihlava
20Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2006
21Dotace ze Státního rozpočtu ČR pro individuální projekt INTERREG IIIC - ICHNOS
22Metropolitní síť kraje - Dodatek č. 2 smlouvy o užívání podzemních prostor
23Rozšíření sítě ROWANet o trasu Jihlava - Pelhřimov, nájemní smlouva
24Vyřazení nepotřebného materiálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
25Zdravotní plán kraje Vysočina
26Návrh na změnu investičního plánu pro rok 2006 pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
27Návrh na odepsání pohledávek u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizaci
28Žádost Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o změnu typu úvěru
29Úprava závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u Domova důchodců Třebíč Manželů Curieových příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na rok 2006
30Jmenování a stanovení platu ředitelce Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace
31Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace
32Mimořádné odměny ředitelů příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
33Rezignace a jmenování člena Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz