Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 13/2006 - 25.04.2006

ČísloNázev
01Pozvánka
02Výkup pozemku v k. ú. a obci Velká Bíteš
03Výkup pozemků v k. ú. a obci Velká Losenice
04Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
05Návrh na provedení rozpočtového opatření - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství - Základní umělecká škola Jihlava - oprava střechy
06Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
07Stavba chodníků k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov
08Zveřejnění záměru bezúplatného převodu nemovitostí v k. ú. a obci Humpolec
09Veřejná zakázka na stavební práce na provedení stavby "Rekonstrukce mostu ev. č. 152 - 018 v Jaroměřicích" - přidělení veřejné zakázky
10Soutěž stavba Vysočiny
11Převod nemovitého majetku v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví Diecézní charity Brno
12Stavební záměr "Obchodní akademie a Integrovaná střední škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851 - Vestavba podkroví a změny vnitřní dispozice"
13Jmenování ředitele (ředitelky) Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod
14Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí podpory akci celostátního významu
15Změny ve zřizovacích listinách plaveckých škol a školního statku zřizovaných krajem Vysočina
16Uvedení názvů právnických subjektů a označení škol a školských zařízení do souladu s právními předpisy
17Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
18Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2006 - dotace v rámci programového financování ISPROFIN
19Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - březen 2006
20Souhlas se zápůjčkou putovní výstavy "Tajemný svět dýmek" ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na výstavu ve Slovenském národním muzeu - Muzeu Betliar v období od 19. května 2006 do 29. září 2006
21Návrh na přidělení dotace obci Zajíčkov v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2006
22Rozpočtová opatření u grantových schémat kraje Vysočina
23Návrh na provedení rozpočtového opatření - financování projektu Terénní mapování sítě jezdeckých stanic a koňských stezek v kraji Vysočina
24Návrh rozpočtového opatření - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro projekt kraje Vysočina "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina"
25Dodatek ke Smlouvě o dílo se zpracovatelem Ex-ante hodnocení Regionálního operačního programu
26Dodatek ke Smlouvě o dílo se zpracovatelem SEA Regionálního operačního programu
27Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Jihlava
28Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací správy a údržby silnic za rok 2005
29Podklady pro zadání výběrového řízení na "Poradce kraje Vysočina pro posouzení a realizaci reorganizace na úseku správy a údržby silnic".
30Podpora Národních referenčních laboratoří
30upr1Podpora Národních referenčních laboratoří
31Prezentaci projektu Chotěbořští zmizelí sousedé v Los Angeles - propagace projektu a kraje Vysočina
32Podmínky rozhodnutí SR a SF EU na financování projektů technické pomoci SROP
33Stanovení platu řediteli Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz