Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 32/2005 - 11.10.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
03Návrh na provedení rozpočtového opatření
04Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Kožlí a v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
05Stavební záměr "Domov důchodců Onšov - přístavba ubytovací části"
06Stavební záměr "SPŠ a SOU Pelhřimov - rekonstrukce a nástavba dílen", návrh na provedení rozpočtového opatření
07Návrh na odepsání pohledávek
08Návrh na vyřazení a prodej nepotřebného majetku SOŠ a SOU Jihlava
09Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek
10Stanovení platu ředitele
11Návrh na provedení rozpočtového opatření - Otevření krajských sportovišť veřejnosti
122. zimní olympiáda pro děti a mládež ČR - rozpočet
13Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora Republikového finále středních škol v přespolním běhu
14Grantová schémata kraje pro opatření 4.2.2 SROP - 2. výzva - úprava dokumentace
15Elektronický kurz - Bezpečnost (nejen) v IT
16Novostavba lůžkové části s chráněným bydlením a stavební úpravy stávajícího objektu v Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizaci
17Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2004 u Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
18Průběžná informace o investičních záměrech příspěvkových organizací v sociální oblasti
19Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví včetně návrhu na změnu investičního plánu na rok 2005 u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
20Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví včetně návrhu na změnu investičního plánu na rok 2005 u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
21Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě s firmou OPTOKON Co., Ltd., spol. s r. o.
22Založení akciových společností za účelem provozování nemocnic - rekapitulace a návrh dalších kroků
23Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje a přijetí nového usnesení
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz