Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 19/2006 - 13.06.2006

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
03Zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Počátky
04Zakázky kraje na stavební práce na stavby ,,Ústav sociální péče Křižanov - Oprava obvodové zdi parku a oplocení " a ,,Střední odborná škola a Střední odborné učiliště lesnické, dopravní a služeb Nové Město na Moravě - Oprava elektroinstalace a ZTI "
05Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
06Souhlas se stavbou chodníku, uložení inženýrských sítí a darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Město
07Souhlas se stavbou chodníku, uložení kabelu VO a darování pozemku v k. ú. Kámen u Habrů a obci Kámen
08Souhlas se stavbou chodníku, rozšíření silnice a darování pozemku v k. ú. Kněževes nad Oslavou a obci Kněževes
09Duplicitní vlastnictví pozemků v k. ú. Babice u Okrouhlice a obci Okrouhlice
10Výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace v Moravských Budějovicích, návrh koncepčního řešení
11Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "III/3791a Velká Bíteš Kostelní ul."
12Změna žádosti o grantové schéma Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
13Změna žádosti o grantové schéma Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
14Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
15Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
16Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury
17Stanovení platu
18Návrh na změnu závazného ukazatele Dětského domova Jemnice
19Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
20Změny ve školském rejstříku
21Jmenování ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště lesnického, dopravního a služeb, Nové Město na Moravě, Na Bělisku 295 (od 1. 7. 2006 Střední odborné školy Nové Město na Moravě)
22Krajské projekty Adaptabilní školy
23Souhlas s majetkoprávními úkony příspěvkové organizace
24Souhlas se vstupem příspěvkové organizace do skupiny výrobců.
25Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP - Statut hodnotící komise
26Krajské projekty Adaptabilní školy
27Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
28Fond Vysočiny - vrácení finanční podpory FV 016/56/04 - TJ Kovofiniš Ledeč n. S.
28upr1Fond Vysočiny - vrácení finanční podpory FV 016/56/04 - TJ Kovofiniš Ledeč n. S.
29Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora pořádání sportovních mistrovství
30Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
31Cena Talent Vysočiny a Stipendium Vysočiny 2006
32Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Žďár nad Sázavou
33Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Havlíčkův Brod
34Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Pelhřimov
35Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Jihlava
36Žádost o finanční dotaci na opravu mostu nad dálnicí D1 ve vlastnictví obce Jiřice
37Návrh na stanovení mimořádné odměny
38Postup ředitelů příspěvkových organizací do vyššího platového stupně
39Přijetí daru od společnosti GlaxoSmithKline, s.r.o.
39upr1Přijetí finančního daru od společnosti GlaxoSmithKline, s.r.o.
40Gamakamery - smlouva o dotaci od Města Havlíčkův Brod
41Žádost ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace MUDr. Jiřího Madara
42FOND VYSOČINY - návrh na změnu garanta grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2005
43Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na období 2006 - 2010
44Návrh na zpracování atlasu ortofotomap kraje Vysočina
45Návrh opatření na základě výsledku řešení stížností
46Návrh na poskytnutí věcného daru
47Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Želivské Unisono
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz