Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 28/2009 - 08.09.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k.ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu
03Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
04Vykoupení pozemku pro rozšíření silnice v k. ú. a obci Pavlov
05Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
06Uzavření nepojmenované smlouvy - k.ú. a obec Moravec
07Rozhodnutí o jednostranném zvýšení nájemného z bytů ve vlastnictví kraje Vysočina
08Přijetí finančního daru od města Přibyslav
08upr1Přijetí finančního daru od města Přibyslav - návrh na provedení rozpočtového opatření
09Žádost Vysoké školy polytechnické Jihlava
10Změna Pravidel Rady kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
11VIP akce kraje Vysočina a další kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem Vysočina - systém fungování a žádosti o podporu v roce 2010
12Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - změna závazného data ukončení realizace akce
13Návrh na poskytnutí věcného daru - CD s nahrávkou Mahlerovy symfonie
14Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekty
15Provize za telefonii - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
16Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina - 2. kolo
17Žádost o navýšení zálohových plateb na globální granty financované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
18Dodatky ke Smlouvám o financování grantových schémat Společného regionálního operačního programu
19Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pojistné plnění pro Vysočina Education
20Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - projekt Učebny mechatroniky ve středních školách
21Smlouva o partnerství - Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
22Smlouvy o partnerství - Vysočina Education
23Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - celostátní setkání učňovské mládeže České ručičky
23upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - celostátní setkání učňovské mládeže Machři roku
24Výpůjčka movitého majetku Střední průmyslovou školou Třebíč
25Soutěž S Vysočinou do Evropy
26Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
27Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
28Ukončení projektu Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina
29Prodloužení termínu na vrácení návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím na úseku sociálních služeb
30Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2009 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
31Rozhodnutí o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekt v oblasti nemocniční infrastruktury
32Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na rok 2009
33Návrh na poskytnutí věcného daru prezidentovi Ukrajiny Viktoru Juščenkovi
34Návrh na zařazení nové akce Domov pro seniory Mitrov - havárie, modernizace evakuačního výtahu do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz