Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 1/2017 - 03.01.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Smlouva o spolupráci s ŘSD
03Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
04Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
05Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
06Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
07Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
08Nájem zdravotnického přístroje pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
09Aktualizace Procesního postupu pro zadávání veřejných zakázek zdravotnickými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
10Pověření k zastupování Kraje Vysočina při podepisování písemností v rámci svěřené oblasti
11Návrh na uzavření Smlouvy o výpůjčce s PhDr. Pavlem Tomanem
12Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v první polovině roku 2017 (VIP akce)
13Stanovení počtu zaměstnanců - návrh na provedení rozpočtového opatření
14Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
15Projekt Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina - etapa II
16Změna na pozici místopředsedy Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina
17Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Nové Město na Moravě
18Koupě pozemku v k. ú. a obci Bořetice
19Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
20Změna usnesení 1813/34/2016/RK
21Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
22Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
23Dodatek ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
24Koupě pozemků v k. ú. a obci Čejov a k. ú. a obci Humpolec
25Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
26Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
27Návrh na vyřazení uchazeče z konkursního řízení a ukončení konkursního řízení na ředitelku/ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
28Uzavření darovací smlouvy a udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod
29Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Brtnice pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/405 Brtnice
30Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka
31Návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro zajištění provozu, údržby, oprav silnic II. a III. tříd a mostů na rok 2017
32Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Z teorie do praxe - Rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina
33Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
34Neposkytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
35FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
36Dohoda o spolupráci - Rada pro inovace
37Evropský region Dunaj Vltava - informace o činnosti v roce 2016
38Návrh na poskytnutí daru
39Darování pozemků v k. ú. a obci Batelov
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz