Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 8/2017 - 28.02.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
03Věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
04Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
05Peněžní účelový dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
06Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
07Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na podporu vzdělávání
08Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - vyhodnocení Soutěže pro zřizovatele TIC se sídlem v Kraji Vysočina za rok 2016
09Veřejná zakázka na stavební práce: II/129 Březina - most ev. č. 129-003
10Veřejná zakázka na služby: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.
11Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
12Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce
13Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
14Jmenování členů komise pro výběr z nominovaných projektů na Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2016
15Evropský region Dunaj - Vltava 2017
16Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
17Darování pozemku v k. ú. a obci Rybné
18Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k.ú. Třebíč
19Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva nájemní pro akci II/406 Telč - hr. kraje
20Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028
21Nabytí pozemku v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše
22Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Pelhřimov - Stavební úpravy budovy č.p. 710 - do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2
23Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce skladu č.p.1960 - do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2
24Projektový záměr příspěvkové organizace
25Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou
26Projektové záměry pro výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I
27Schválení čerpání fondu investic a povolení převodu prostředků z rezervního fondu do fondu investic Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou
28Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Cooking Together
30Soutěž Stavíme ze stavebnice ROTO
31Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
32Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací
33Rozhodnutí o uzavření smluv o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání na výběr dodavatele zemního plynu a elektrické energie pro roky 2018 - 2020
34Finanční dary pro chovatele, včelaře a zahrádkáře - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
35Přijetí nadačního příspěvku z Nadace GCP - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
36Dodatek č. 7 k Dohodě o spolupráci kraje a společnosti ELEKTROWIN a.s. pro rok 2017 a závěrečná zpráva z realizace projektu v roce 2016
37Dodatek č. 8 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci se společností ASEKOL a.s. a závěrečná zpráva z plnění projektu v roce 2016
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na Memoriál Richarda Knolla
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz