Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 1/2012 - 03.01.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Uzavření smlouvy o souhlasu s umístěním stavby pro stavbu II/360 Trnava - Rudíkov
03Darování pozemku v k. ú. a obci Blatnice
04Nabytí pozemku v k. ú. a obci Polnička
05Majetkoprávní vypořádání - prodej pozemků k. ú. Březské
06Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
07Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov
08Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Nové Syrovice
09Uzavření smluv v rámci přípravy stavby III/03720 Dolní Radslavice - sesuv, SO 213
10Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec
11Darování pozemků v k. ú. a obci Hojovice
12Darování pozemku v k. ú. a obci Bystrá
13Stavební záměr SPŠ a SOU Pelhřimov-Rekonstrukce kuchyně
14Uzavření smluv v rámci přípravy stavby Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany
15Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Veselí
16Prodej a darování pozemků v k. ú. a obci Měřín
17Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Chlovy a obci Onšov
18Plán činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2012
19Návrh rozpisu čerpání jednotlivých tranší Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro financování provozu, údržby a oprav silnic II. a III. tříd a mostů na rok 2012
20Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/130 Miletín - most ev. č. 130-011
21Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny
22Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
23Předběžný záměr Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
24Předběžný záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
25Projekt LDA V4 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
26Projekt LDA V4 - dodatek ke smlouvě
27Změna usnesení rady kraje č. 2035/40/2011/RK
28Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0010
29Vyřazení vozidel z majetku kraje
30Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti oddělení hospodářské správy za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011
31Pracoviště Žďár nad Sázavou- změna nájemní smlouvy
32Reforma účetnictví státu a její implementace v podmínkách kraje - problematika odpisů dlouhodobého majetku
33Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2012 (VIP akce)
34Informace o projektu Vysočina fandí kultuře
35Motivační stipendia na podporu učebních oborů
36Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
37Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
38Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava
39Projektový záměr příspěvkové organizace Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
40Projektové záměry příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč
41Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
42Projektový záměr příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
43Projektový záměr příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
44Projektové záměry příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř
45Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice, Tyršova 365
46Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola Kamenice nad Lipou
47Projektový záměr příspěvkové organizace Hotelová škola Třebíč
48Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
49Projektový záměr příspěvkové organizace Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
50Projektový záměr příspěvkové organizace Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
51Pravidla pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
52Rezignace a jmenování člena Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
53Vyhlášení dotačního řízení na provozování služeb domácí hospicové péče
54Vyhlášení dotačního řízení na provozování služeb specializovaných na pomoc osobám se zdravotním postižením
55Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci působnosti oddělení řízení lidských zdrojů za období od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011
56Statut Sociálního fondu
57Stanovení počtu zaměstnanců kraje
58Návrh na poskytnutí daru
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz