Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Poskytnuté informace v roce 2024

1) Musela obec Radešín (okres Žďár nad Sázavou) vracet dotaci na volby prezidenta v roce 2023? 2) Pokud ano, z jakého důvodu a v jaké výši?

Dotace na volby prezidenta v roce 2023 byly rozděleny na dvě části. První část dotace odešla na obce v listopadu 2022. Tato část byla na zajištění výdajů souvisejících s přípravnou fází voleb prezidenta v roce 2023. Většina obcí tuto část na nic nevyužila a byla vrácena na začátku roku 2023 v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2022. Obci Radešín byla poskytnuta dotace ve výši 9 400 Kč a tato stejná výše přišla zpět na kraj dne 3. 2. 2023. Druhá část dotace byla odeslána na všechny obce v lednu 2023. Obci Radešín byla poskytnuta dotace ve výši 38 600 Kč. Na Kraj Vysočina přišla od obce Radešín vratka ve výši 14 461 Kč, a to dne 11. 3. 2023. Použití dotace je účelově určeno na výdaje uvedené ve směrnici Ministerstva financí MF-62 970/2013/12-1204 ve znění směrnice MF – 6 629/2018/1203, uveřejněné ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí v částce 5/2018 a směrnice č. j. MF-27047/2018/1203 z 22. 2. 2019, pokud výše dotace je větší než uvedené výdaje, tak obce zbytek vrací zpět na kraj.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 14.6.2024

Žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se vyřazeného úseku silnice III/36057 od jejího konce za obcí Hroznatín, až po křižovatku se silnicí III/35116.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 12.6.2024

poskytnutí informace o zahraničních cestách Hajnové a Břřřřříˇždaly za období od 1.1.2024 do 25.5.2024, rovněž tak tuzemského cestovného v následujícím členění – datum, místo, účel, náhrada z CP, další náklady, poznámka (týkající se ubytování, letenky, cesty autem, stravování).

Mgr. Hana Hajnová 11. 1. 2024 Třebíč - Pracovní skupina pro NNO – Komunitní centrum Moravia – stravné 0 Kč. 15. 1. 2024 Ledeč nad Sázavou - pracovní schůzka Sociální podniky Vysočiny – stravné 0 Kč. 16. 1. 2024 Německo, Arnsdorf – Zasedání Prezidia ERDV – s řidičem - stravné 4,5 EUR, 140 Kč, kapesné 3 EUR. 18.1. - 19. 1. 2024 Praha – Konference Národní sítě Zdravých měst ČR 2024/participace, energetika – s řidičem – stravné 276 Kč, ubytování 3 250 Kč. 21. - 22. 1. 2024 Finsko, Pori, Olkiluoto - Návštěva hlubinného úložiště Onkala, společně se zástupci MPO a SÚRAO – s řidičem na/z letiště Praha - stravné 73,33 EUR, kapesné 14,66 EUR; doprava, ubytování, výdaje – hrazeno MPO a SÚRAO. 25. 1. 2024 Moravské Budějovice - Výjezdy s organizací PAQ Research - ORP Moravské Budějovice – stravné 0 Kč. 30. 1. 2024 Černovice – Pracovní jednání se starostou města Černovice – stravné 0 Kč. 29. 2. 2024 Praha – Konference Strategie a nové výzvy ve veřejném nakupování – stravné 140 Kč. 25. 3. 2024 Třebíč – Pracovní setkání zaměřené na socioekonomické dopady výstavby nového jaderného zdroje do území a přípravy dopravní infrastruktury – stravné 140 Kč. 26. 3. 2024 Žďár nad Sázavou – Seminář komunitní energetika – stravné 140 Kč. 2. 4. - 3. 4. 2024 Brno – Zasedání monitorovacího výboru programu Interreg Rakousko-Česko 2021-2027 – s řidičem – stravné 276 Kč, ubytování 1 895 Kč. 4. 4. 2024 Počátky – Pracovní jednání s vedením města Počátky – stravné 140 Kč. 10. 4. 2024 Humpolec – Pracovní jednání s vedením města Humpolec – stravné 0 Kč. 11. 4. 2024 Třebíč - Jednání KPMG, krajů a dotčených ORP - dopadová studie Dukovany – stravné 0 Kč. 12. 4. 2024 Rakousko, St. Pölten – Úvodní konference AT-CZ MEDNET – s řidičem - stravné 4,5 EUR, kapesné 3 EUR. 16. – 18. 4. 2024 Belgie, Brusel – prezentace Kraje Vysočina v rámci předsednictví Evropského regionu Dunaj-Vltava – s řidičem na/z letiště Praha - stravné 68,33 EUR, kapesné 23,33 EUR, ubytování 348,48 EUR, letenka 10 272 Kč. 20. 4. 2024 Jihlava, Libice nad Doubravou – Maker Faire Jihlava, přehlídka inovátorů a vynálezců Libice, slavnostní otevření hřiště – stravné 140 Kč. 25. 4. 2024 Nové Město na Moravě – Konference Urbanismus a územní plánování – stravné 42 Kč. RNDr. Jan Břížďala 4. 1. 2024 Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou – jednání s řediteli škol – stravné 42 Kč. 8. 1. 2024 Třešť, Telč – Schůzky s řediteli škol – stravné 0 Kč. 11. 1. 2024 Moravské Budějovice, Pelhřimov – Slavnostní kolaudace Domova mládeže SŠŘS MB, schůzka s p. ředitelem Třískou – stravné 42 Kč. 16. 1. 2024 Náměšť nad Oslavou – Jednání RK s ORP Náměšť nad Oslavou – stravné 0 Kč. 17. 1. 2024 Třebíč, Litomyšl – 17. zasedání Komise Rady AKČR pro školství a sport – stravné 42 Kč. 18. 1. 2024 Litomyšl, Nové Město na Moravě - 17. zasedání Komise Rady AKČR pro školství a sport – stravné 42 Kč. 23. 1. 2024 Nové Město na Moravě – Jednání RK s ORP NMnM – stravné 0 Kč. 25. 1. 2024 Třebíč, Velké Meziříčí – schůzka s p. ředitelem Kurkou a s p. ředitelkou Paĺovovou – stravné 138 Kč. 26. 1. 2024 Telč, Okříšky, Třebíč – Návštěva Gymnázia a SOS Telč, pietní akt – vložení kamenů zmizelých (Okříšky), schůzka s p. ředitelkou Bártovou STŘED z.ú. – stravné 0 Kč. 30. 1. 2024 Náměšť nad Oslavou – Výjezd s organizací PAQ Research – stravné 0 Kč. 31. 1. 2024 Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou – Setkání s řediteli škol k výsledkům dotazníkového šetření – stravné 140 Kč. 1. 2. 2024 Ledeč nad Sázavou – Setkání s p. ředitelkou Vitiskovou k výsledkům dotazníkového šetření – stravné 0 Kč. 6. 2. 2024 Žďár nad Sázavou – Řemeslo Vysočiny 2024 – stravné 42 Kč. 7. 2. 2024 Žďár nad Sázavou – konzultace výsledků dotazníkového šetření s řediteli škol –stravné 140 Kč. 8. 2. 2024 Praha – Jednání s ministrem Bekem – s řidičem – stravné 140 Kč. 9. 2. 2024 Nové Město na Moravě – Program s delegací z Estonska – stravné 140 Kč. 13. 2. 2024 Praha – Jednání na Úřadu vlády k rozpočtu školství na rok 2024 – s řidičem – stravné 140 Kč. 14. 2. 2024 Nové Veselí, Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Jihlava – návštěva velvyslankyně Estonska v ČR - s řidičem – stravné 138 Kč. 15. 2. 2024 Praha, Senožaty, Humpolec – Jednání v PS PČR, schůzka s p. ředitelkou DD Senožaty, pracovní oběd – s řidičem – stravné 42 Kč. 20. 2. 2024 Humpolec, Polná – Schůzka s ředitelem ČZA Humpolec, výjezd s organizací PAQ Research – stravné 140 Kč. 21. 2. 2024 Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem – Natáčení spotu, Ideathlon 2024 – stravné 140 Kč. 22. 2. 2024 Bystřice nad Pernštejnem, Jihlava, Praha – Ideathlon, jednání s ministrem Bekem v PS PČR – stravné 140 Kč. 28. 2. 2024 Praha – Jednání na MŠMT – s řidičem – stravné 140 Kč. 29. 2. 2024 Třebíč, Dvůr Králové nad Labem – Schůzka s p. ředitelem KG Třebíč, zasedání Komise Rady AKČR pro IT – stravné 138 Kč. 1. 3. 2024 Humpolec, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Nová Ves u Chotěboře – Hodnocení ředitelů škol a školských zařízení – stravné 140 Kč. 8. 3. 2024 NMnM, Žďár nad Sázavou, Velká Bíteš, Velké Meziříčí – Hodnocení ředitelů škol a školských zařízení – s řidičem – stravné 140 Kč. 10. 3. - 15. 3. 2024 Estonsko, více měst – Studijní cesta po Estonsku – s řidičem na/z letiště Vídeň – stravné 172,50 EUR, kapesné 48 EUR, ubytování 469,10 EUR, letenka 8 480 Kč. 18. 3. 2024 Humpolec, Chotěboř – Schůzka s p. ředitelem Gymnázia Humpolec, výjezd s organizací PAQ Research – stravné 140 Kč. 19. 3. 2024 Nové Město na Moravě – Výjezd s organizací PAQ Research – stravné 0 Kč. 21. 3. 2024 Moravské Budějovice, Jihlava, Praha – Hodnocení ředitelů škol a školských zařízení – s řidičem – stravné 212 Kč. 22. 3. 2024 Třešť, Pelhřimov, Jihlava – Hodnocení ředitelů škol a školských zařízení – stravné 0 Kč. 26. 3. 2024 Nové Město na Moravě – Schůzka s p. ředitelem Maděrou a p. ředitelkou Burešovou na Gymnáziu NMnM – stravné 0 Kč. 28. 3. 2024 Třebíč – Hodnocení ředitelů škol a školských zařízení – stravné 140 Kč. 2. 4. 2024 Praha – Jednání K10 na MŠMT – s řidičem – stravné 140 Kč. 3. 4. 2024 Chotěboř – Jednání s p. ředitelem Smejkalem – s řidičem – stravné 0 Kč. 4. 4. – 5. 4. 2024 Sněžné – Workshop s řediteli škol a školských zařízení – ubytování 1 600 Kč, stravné 128 Kč. 8. 4. 2024 Pacov – Výjezd s organizací PAQ Research – stravné 140 Kč. 12. 4. 2024 Telč – Návštěva rektora MUNI na Gymnáziu Telč a Univerzitní centru Telč – stravné 42 Kč. 17. 4. 2024 Praha – Jednání v Poslanecké sněmovně PČR – s řidičem – stravné 140 Kč. 18. 4. 2024 Havlíčkův Brod – Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina – stravné 42 Kč. 19. 4. 2024 Bystřice nad Pernštejnem – Návštěva náměstka p. Daďourka v Bystřici nad Pernštejnem – stravné 42 Kč. 22. 4. 2024 Praha – Odborný seminář na MŠMT – s řidičem – stravné 140 Kč. 24. 4. 2024 Moravské Budějovice, Praha – Přivítání estonské delegace a slavnostní předání auta SŠŘS MB, školský výbor v PS PČR a Kulatý stůl k podnikavosti – stravné 140 Kč. 3. 5. 2024 Kramolín – Vzpomínková akce k 80. výročí výsadku skupiny Spelter – 0 Kč. 7. 5. 2024 Pelhřimov – Výjezd s organizací PAQ Research – stravné 0 Kč. 8. 5. 2024 Velké Meziříčí – Finále poháru žen FAČR 2024 – stravné 0 Kč. 10. 5. 2024 Velké Meziříčí – Pietní vzpomínka na oběti II. světové války a Velkomeziříčské tragédie – stravné 0 Kč. 12. 5. – 15. 5. 2024 Estonsko, Pärnu – Partnerská spolupráce s městem Pärnu – s řidičem na/z letiště Praha - stravné 91,50 EUR, kapesné 27 EUR, ubytování 234 EUR, místní jízdné 54,70 EUR, letenka 5 809 Kč. 17. 5. 2024 Budkov, Hrotovice – Den otevřených dveří v dětských domovech Budkov a Klubíčko – stravné 42 Kč. 22. 5. 2024 Žďár nad Sázavou – výjezd s organizací PAQ Research – stravné 140 Kč. 28. 5. 2024 Praha – Odborný panel k přijímacím zkouškám na SŠ – s řidičem – stravné 140 Kč. 29. 5. 2024 Žďár nad Sázavou – Předání jmenovacího dekretu nově nastupujícímu řediteli, schůzka na VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, stravné 140 Kč.


Ing. Ivana Šteklová, Odbor sekretariátu hejtmana, zadáno dne: 11.6.2024

Žádost o informaci zda je dokument "Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vysočina" součástí aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.

Viz příloha

Příloha


M. Malec, OÚPSŘ, zadáno dne: 11.6.2024

Žádáme Vás o zaslání investičních plánů pro rok 2024

viz přiložený soubor

Příloha


Buřičová, OAPŘ, zadáno dne: 6.6.2024

žádost o poskytnutí informace o stavbě Sídliště Pražská č.p. 4428, Havlíčkův Brod

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále krajský úřad) obdržel dne 30. 05. 2024 Vaše podání nazvané žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se stavby s adresou Sídliště Pražská č.p. 4428, Havlíčkův Brod. Krajský úřad Vám ve smyslu ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., sděluje, že nemůže Váši žádosti vyhovět, neboť není příslušným správní orgánem pro povolení předmětné stavby, nemá tedy Vámi požadované údaje - informace týkající se Vámi uváděné stavby objektivně k dispozici.


Šindelková, OÚPSŘ, zadáno dne: 5.6.2024

Kolik dětí bylo v letech 2021 až 2023 předáno z Přechodné pěstounské péče do jakékoliv formy ústavní péče? Kolik dětí bylo v letech 2021 až 2024 předáno v kraji z pěstounské péče do jakékoliv formy ústavní péče?

Kolik dětí bylo v roce 2023 předáno ve vašem kraji z Přechodné pěstounské péče do jakékoliv formy ústavní péče? Jednalo se o jedno dítě. Kolik dětí bylo v roce 2022 předáno ve vašem kraji z Přechodné pěstounské péče do jakékoliv formy ústavní péče? Jednalo se o tři děti. Kolik dětí bylo v roce 2021 předáno ve vašem kraji z Přechodné pěstounské péče do jakékoliv formy ústavní péče? Jednalo se o jedno dítě. Kolik dětí bylo v roce 2023 předáno ve vašem kraji z pěstounské péče do jakékoliv formy ústavní péče? Jednalo se o jedno dítě. Kolik dětí bylo v roce 2022 předáno ve vašem kraji z pěstounské péče do jakékoliv formy ústavní péče? Nebylo předáno žádné dítě. Kolik dětí bylo v roce 2021 předáno ve vašem kraji z pěstounské péče do jakékoliv formy ústavní péče? Jednalo se o jedno dítě.


Mgr. Jelínek, OSV, zadáno dne: 3.6.2024

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Informace o aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

viz. přiložený soubor

Příloha


Ing. Marian Zapletal, OÚPSŘ, zadáno dne: 29.5.2024

Žádost o poskytnutí informace o tom, jaké jsou podmínky pro vypouštění venkovního bazénu do oddílné veřejné kanalizace

viz příloha

Příloha


Mikyna Jaroslav, OŽPZ, zadáno dne: 27.5.2024

Žádost týkající se agendy zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (whistleblowing).

viz přiložený soubor

Příloha


Mgr. Vlasta Smolíková, Oddělení vnitřní kontroly, zadáno dne: 22.5.2024

Žádost o informace vztahující se k fungování školní sklářské huti, kterou provozuje Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠ uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou.

viz příloha

Příloha


JUDr. Eva Herzánová, OŠMS, zadáno dne: 20.5.2024

Žádám ohledně reklam, které úřad či podatelé podnětů shledali závadnými z důvodu rozporu s ustanovením § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, konkrétně kvůli porušení následujících ustanovení: • Reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodu pohlaví, • nesmí ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, • snižovat lidskou důstojnost, • obsahovat prvky pornografie a násilí. A to vždy v rozmezí od 1. 1. 2021 dosud, rozdělené po jednotlivých letech. 1. Žádám o poskytnutí informace o počtu podnětů ohledně reklamy, kterou podatelé podnětů shledávají závadnou ve smyslu uvedeném výše. 2. Dále žádám o poskytnutí informace o počtu zahájených správních řízení: • na základě vlastního šetření • na základě obdržených podnětů 3. Žádám o kopie rozhodnutí vzešlých ze správního řízení a obrazový materiál reklam, jež byl součástí materiálů a důkazních prostředků pro správní řízení, které úřad v období od 1. 1. 2021 dosud vedl, ukončil nebo v nich zahájil řízení. 4. Žádám o poskytnutí anonymizovaných kopií vyrozumění podatelům podnětů o důvodech nezahájení správního řízení, které úřad odeslal odmítnutým podatelům v případech, kdy se rozhodl řízení nezahájit a dále žádám o obrazový materiál související s danými případy.

Krajský úřad v daném období neobdržel žádné podněty, nezahájil správní řízení, resp. nevydal rozhodnutí v řízeních specifikovaných v žádosti o poskytnutí informace.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 14.5.2024

poskytnutí informace týkající se projektů, na nichž participovala ředitelka sekce ekonomiky a podpory

Žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí informace týkající se konkrétní fyzické osoby. Paní Ing. Eva Janoušková je zástupkyní ředitele krajského úřadu - ředitelkou sekce ekonomiky a podpory, intenzivně spolupracuje na elektronizaci úřadu a je zcela klíčovou řídící osobou pro tyto procesy, proto její zásluhy jsou rovněž zásluhami krajského úřadu, do něhož je zařazena. Níže uvedené informace jsou z tohoto důvodu vypracovány za krajský úřad jakožto orgán povinného subjektu, vůči němuž žádost o poskytnutí informace směřuje. Jedna z hlavních a klíčových priorit krajského úřadu je maximální podpora informačních technologií, elektronizace procesů úřadu Kraje Vysočina a zefektivnění řízení příspěvkových organizací kraje včetně nemocnic. Činnost je zaměřena na podporu synergie napříč úřadem a neustálou modernizaci, včetně zavádění inovačních a aktuálních trendů informačních technologií v rámci celého procesního chodu úřadu. Podpora je vyvíjena pro klíčové projekty v oblasti IT pro elektronizaci krajského úřadu a krajských organizací, který mi jsou např.: ??? eHealth; ??? NIS; ??? eDotace; ??? řízení kybernetické bezpečnosti; ??? spisová služba pro příspěvkové organizace (dále jen „PO“); ??? záložní pracoviště pro krajský úřad (kyberbezpečnost); ??? TECHNET; ??? Implementace elektronického podpisu; ??? Elektronická řídící kontrola – Ginis; ??? Facility management; ??? Building information management; ??? společné nákupy; ??? procesní řízení – využívání procesních map v metodikách; ??? veřejnosprávní kontroly – elektronická databáze nálezů pro sdílení na portálu PO; ??? Portál PO; ??? eLearning; ??? nákupní portál kraje; ??? nové webové stránky kraje; ??? softwarové řešení projektového řízení kraje, zásobník akcí, Cash flow; ??? systém Samospráva; ??? certifikace dle ČSN ISO/IEC 27001:2014; ??? veřejné zakázky na rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent; ??? sběr dat pro sociální služby – projekt Výkazy sociálních služeb; ??? kalendář akcí Kraje Vysočina; ??? Investiční mapa kraje; ??? projekt Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina; ??? EZAK implementace elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek pro Kraj Vysočina a příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina; ??? sjednocení účtování na analytických účtech (rozvahových) u příspěvkových organizací, sběr dat z účetnictví příspěvkových organizací, nastavení klíčových výkonnostních ukazatelů, nastavení automatizace plánování a provázání plánování s pravidelným měsíčním vyhodnocováním hospodaření PO. Portál příspěvkových organizací řeší nastavení jednoznačného procesu oboustranné komunikaci mezi zřizovatelem a jeho příspěvkovými organizacemi. Portál je chápán jako pracovní nástroj, prostřednictvím kterého lze v každém okamžiku jednoduchým způsobem nastavit harmonogram plnění, sledovat stav plnění, dodatečně věc komunikovat a upřesňovat. Portál řeší duplicity zadání. Jednotná datová základna umožňuje poskytovat datové reporty pro vedení kraje i úřadu a zvyšuje tak komfort pro všechny uživatele. Díky portálu existuje nezpochybnitelná auditní stopa všech operací. Aplikace TECHNET umožňuje pracovníkům v IT evidovat spravovaná aktiva. Od serverů přes aplikace, provozní deník dokumentaci až po kontakty na jednotlivé dodavatele. Ke každému objektu je možné připojovat poznámky. Zvláštní evidencí je evidence hesel, která umožňuje řízení přístupů k jednotlivým typům hesel. Přístupy v aplikaci jsou řízeny uživatelskými oprávněními a veškeré činnosti v aplikaci jsou logovány. Tyto aktivity vedou k zajištění zvýšení dlouhodobé efektivity veřejné správy, k maximální podpoře elektronizace veřejné správy v ČR. Krajský úřad se rovněž zasloužil o podporu rozvoje analytických útvarů na dalších subjektech veřejné správy, včetně rozšíření nástrojů k elektronizaci úřadů a tím i implementaci inovativních procesů. Významně a dlouhodobě podporuje činnosti k efektivní práci s daty na celostátní úrovni veřejné správy. V rámci povinného subjektu existuje datový sklad, což je centrální databáze, kam jsou ve stanovených intervalech načítána data z různých oblastí působnosti kraje. Datový sklad Kraje Vysočina se začal budovat v roce 2005. Od roku 2007 byla část dat dostupných i pro externí uživatele přes webové rozhraní. Budování skladu probíhalo přírůstkově po etapách a jednotlivých tržištích. Od dubna 2011 do října 2012 probíhala realizace projektu "Rozšíření datového skaldu Kraje Vysočina" spolufinancovaného z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah datového skladu je postupně aktualizován a rozšiřován na základě požadavků v rámci krajského úřadu, popř. příspěvkových organizací Kraje Vysočina, a tím dochází k jeho dalšímu rozvoji. Dobré praxe inovativních řešení implementovaných v rámci krajského úřadu jsou sdíleny mimo jiné prostřednictvím interních porad vedení úřadu, popř. na dalších konferencích či setkáních nejrůznějších představitelů veřejné správy nejen v prostředí České republiky, ale rovněž v rámci Evropské unie, popř. v mezinárodním prostředí (např. partnerské regiony Kraje Vysočina).


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 6.5.2024

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí informace: 1)Výpis z dat geoportálu – evidence umístění zastávek veřejné dopravy na území kraje. 2) Ceník jízdného VDV ve strojově zpracovatelném formátu.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Veronika Šalandová, ODSH, zadáno dne: 3.5.2024

Dotaz, zda má kraj zpracovanou metodiku Hostitelské péče pro děti umístěné v ústavní výchově v Dětských domovech zřizovaných Krajem Vysočina

Kraj Vysočina má zpracovanou metodiku Hostitelské péče pro děti umístěné v ústavní výchově. Tato metodika byla vyhotovena již roku 2019. V mezidobí došlo k vývoji názoru MPSV na danou problematiku, proto jsou některé její části již neaktuální a není tak v současné době již reálně využívána.


Mgr. Jelínek, OSV, zadáno dne: 2.5.2024

Žádost o seznam příjemců finančních příspěvku na vybrané myslivecké činnosti (dle Nařízení 30/2014 Sb.) za roky 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 + sumy vyplacených finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti za tyto roky.

Krajský úřad posoudil Vaši žádost a s ohledem na znění zákona o svobodném přístupu k informacím ji shledal jako oprávněnou a sděluje následující: Odpovědi krajského úřadu na Vaše shora uvedené otázky jsou uvedeny v přiložených tabulkách. Tabulky jsou koncipovány vždy po jednotlivých letech, jsou v nich uvedeny seznamy příjemců a na konci každé tabulky vždy naleznete sumu vyplacených finančních prostředků v daném roce. Závěrem dodáváme, že krajské úřady předmětné příspěvky na vybrané myslivecké činnosti (dle Nařízení 30/2014 S.) pouze administrují. Finanční příspěvky vyplácí Ministerstvo zemědělství. Přílohy: tabulky za roky 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 – za Kraj Vysočina


Ing. Jaroslav Voráček, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení lesního hospodářství a myslivosti, zadáno dne: 26.4.2024

Žádáme Vás o následující informace: 1) Informaci, zda kraj vydává tištěná krajská periodika. 2) Pokud ano, informaci, zda má kraj zřízenou redakční radu v souvislosti s vydáváním periodika. Pokud ano, žádáme dále o: 2.1) informace o členech redakční rady: a) informace o počtu členů redakční rady, b) informace o počtu členů redakční rady, kteří jsou členové zastupitelstva, c) informaci o počtu členů, kteří jsou zástupci opozice v zastupitelstvu, d) informace o počtu členů, kteří byli do redakční rady opozicí nominováni. informaci, zda je redakční rada ustavena jako komise rady nebo výbor zastupitelstva dle zákona o obcích (krajích, hl. m. Praze). 3) Informaci, zda má kraj vnitřní psaná pravidla pro tvorbu obsahu periodika (Pravidla pro vydávání, Statut apod.). 4) Informaci, v jakém nákladu periodikum ročně vychází. (Kolik kusů periodika celkem ročně vytisknete?) 5) Informaci o celkových ročních nákladech na vydávání periodika hrazených z rozpočtu kraje v Kč (vč. DPH). 5.1) žádáme dále o informace o: a) výši ročních nákladů v Kč (vč. DPH) na distribuci periodika, b) výši ročních nákladů v Kč (vč. DPH) na ostatní služby související s tvorbou periodika (náklady na grafickou úpravu, sazbu, tisk, tvorbu obsahu atp.), c) výši ročních nákladů v Kč na mzdy a odměny pracovníkům samosprávy, kteří se podílejí na vydání periodika; pokud se na vydání periodika podílejí jen v části své pracovní povinnosti, uveďte prosím hrubým odhadem tento podíl. 6) Informaci o výši příjmu z inzerce v Kč. 6.1) žádáme dále o informace o: a) Jsou tyto příjmy z inzerce vynaloženy na vydávání periodika? Pokud ano, kolik procent z celkových ročních nákladů pokryjí? 7) Informaci o tom, zda je periodikum distribuováno do schránek obyvatel bez poplatku, či zda si jej občané kupují. V takovém případě prosím uveďte, kolik činí cena jednoho výtisku pro veřejnost. 8) Informaci o tom, zda kraj provozuje nebo má jinak zajištěné televizní vysílání zaměřující se zejména na zpravodajství. 8.1) žádáme dále o informace: a) Kdo je provozovatelem vysílání? b) seznam všech pořadů, které kraj hradí z veřejného rozpočtu, c) Jaké jsou celkové roční náklady v Kč (vč. DPH) na zajištění všech výše uvedených pořadů? d) Jak je zajištěna distribuce pořadů/zpravodajství? Jakými způsoby a na jakých platformách jsou tyto pořady/zpravodajství vysílány? e) poskytněte, prosím, všechny aktuální smlouvy s provozovateli televizního vysílání, včetně všech dodatků, f) V případě, že je kraj přímo provozovatelem televizního vysílání, jak je zajištěna objektivita a vyváženost informací ve smyslu povinností dle § 31 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání?

Ad 1) Kraj Vysočina objednává vydání periodika Noviny Kraje Vysočina, jehož vydavatelem je Regionální vydavatelství s.r.o. (https://www.kr-vysocina.cz/noviny-kraje-vysocina/ds-305361/zanorit=1&p1=122613). Ad 2) Ano. 2.1.) a) 12 b) 8 c) 2 d) 2 2.2.) Redakční rada novin nemá statut komise ani výboru. Ad 3) Kraj Vysočina nemá vnitřní psaná pravidla. Ad 4) Jedná se o 2 370 000 ks ročně. Ad 5) 5.1.) a) 3 751 000 Kč b), c) Kraj hradí dílo jako vysoutěžený celek, zakázka není dělená. Ad 6) Kraj není příjemcem příjmů z inzerce. Ad 7) Distribuce do schránek je pro obyvatele výhradně bezplatná. Ad 8) Kraj nezajišťuje televizní vysílání, ani tuto službu v žádosti avizované podobě nenakupuje.


Ing. Ivana Šteklová, Odbor sekretariátu hejtmana, zadáno dne: 22.4.2024

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Informace o aktualizacích Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

viz. přiložený soubor

Příloha


Ing. Lenka Rychlá, OÚPSŘ, zadáno dne: 19.4.2024

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu: „rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby „ I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat“.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 2.4.2024

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí informací spočívajících v poskytnutí výsledků kontrol provedených Krajem Vysočina v letech 2009-2019 vůči dopravcům, s nimiž má uzavřenu smlouvu o závazku veřejné služby, a to v rozsahu v němž tyto výsledky mají charakter finálních výkazů nákladů a výnosu, které shrnují reálné výsledky hospodaření dotčených dopravců. Zejména jde o veškeré podstatné údaje z výkazů, uhrazený přiměřený zisk a všechny podobné dokumenty z nichž lze usuzovat na způsob nakládání s veřejnými prostředky z nichž je hrazen závazek veřejné služby.

Bylo rozhodnuto o částečném odmítnutí žádosti o informace KUJI 25037/2024. Informace byla poskytnuta KUJI 19430/2024.

Příloha


Ing. Veronika Šalandová, ODSH, zadáno dne: 15.3.2024

Žádost o poskytnutí Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krokočín za rok 2021.

viz příloha

Příloha


Ing. Michal Ňachaj, odbor kontroly, zadáno dne: 11.3.2024

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999

viz. přiložený soubor

Příloha


Mgr. Petr Jirásek, OÚPSŘ, zadáno dne: 6.3.2024

Kolik bylo v roce 2024 v kraji Vysočina nově svěřených dětí do ústavní péče?

V Kraji Vysočina bylo v roce 2023 svěřeno do ústavní péče 45 dětí.


Mgr. Jelínek, OSV, zadáno dne: 27.2.2024

1) U kolika poskytovatelů sociálních služeb registrovaných v České republice (a majících oprávnění k poskytování sociálních služeb) bylo v letech 2019, 2020, 2021, 2022 nebo 2023 v průběhu kontroly plnění registračních podmínek dle § 79 a 80 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Krajským úřadem Kraje Vysočina zjištěno, že poskytovatel sociálních služeb má sjednán (resp. mu byl povolen) splátkový kalendář s místně příslušným správcem daně ohledně placení alespoň některé daně? 2) U kolika poskytovatelů sociálních služeb registrovaných v České republice (a majících oprávnění k poskytování sociálních služeb) bylo v letech 2019, 2020, 2021, 2022 nebo 2023 v průběhu kontroly plnění registračních podmínek dle § 79 a 80 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Krajským úřadem Kraje Vysočina zjištěno, že poskytovatel sociálních služeb má sjednán (resp. mu byl povolen) splátkový kalendář s alespoň některou zdravotní pojišťovnou ohledně odvádění (placení) pojistného na zdravotní pojištění a/nebo ohledně hrazení penále na veřejné zdravotní pojištění? 3) U kolika poskytovatelů sociálních služeb registrovaných v České republice (a majících oprávnění k poskytování sociálních služeb) bylo v letech 2019, 2020, 2021, 2022 nebo 2023 v průběhu kontroly plnění registračních podmínek dle § 79 a 80 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Krajským úřadem Kraje Vysočina zjištěno, že poskytovatel sociálních služeb má sjednán (resp. mu byl povolen) splátkový kalendář s místně příslušnou Okresní správou sociálního zabezpečení ohledně odvádění (placení) pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a/nebo ohledně hrazení penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti? 4) S kolika poskytovateli sociálních služeb bylo v letech 2019, 2020, 2021, 2022 nebo 2023 zahájeno z moci úřední Krajským úřadem Kraje Vysočina řízení ve věci neplnění registračních podmínek v § 79 odst. 5 písm. j) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z důvodu povolení placení alespoň některé daně ve splátkách (formou splátkového kalendáře) místně příslušným správcem daně? V kolika z takto zahájených řízení bylo v letech 2019, 2020, 2021, 2022 nebo 2023 vydáno Krajským úřadem Kraje Vysočina rozhodnutí o zrušení registrace sociálních služeb v registru poskytovatelů sociálních služeb? 5) S kolika poskytovateli sociálních služeb bylo v letech 2019, 2020, 2021, 2022 nebo 2023 zahájeno z moci úřední Krajským úřadem Kraje Vysočina řízení ve věci neplnění registračních podmínek v § 79 odst. 5 písm. j) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z důvodu povolení odvádění (placení) pojistného na zdravotní pojištění a/nebo z důvodu povolení hrazení penále na veřejné zdravotní pojištění ve splátkách (formou splátkového kalendáře) alespoň některou zdravotní pojišťovnou? V kolika z takto zahájených řízení bylo v letech 2019, 2020, 2021, 2022 nebo 2023 vydáno Krajským úřadem Kraje Vysočina rozhodnutí o zrušení registrace sociálních služeb v registru poskytovatelů sociálních služeb? 6) S kolika poskytovateli sociálních služeb bylo v letech 2019, 2020, 2021, 2022 nebo 2023 zahájeno z moci úřední Krajským úřadem Kraje Vysočina řízení ve věci neplnění registračních podmínek v § 79 odst. 5 písm. j) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z důvodu povolení odvádění (placení) pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a/nebo z důvodu povolení hrazení penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve splátkách (formou splátkového kalendáře) místně příslušnou Okresní správou sociálního zabezpečení? V kolika z takto zahájených řízení bylo v letech 2019, 2020, 2021, 2022 nebo 2023 vydáno Krajským úřadem Kraje Vysočina rozhodnutí o zrušení registrace sociálních služeb v registru poskytovatelů sociálních služeb?

ad 1) 0 ad 2) 0 ad 3) 0 ad 4) 0 ad 5) 0 ad 6) 0


Helena Šteflová, , zadáno dne: 14.2.2024

1. Kolik dětí se nachází v současné době v přechodné pěstounské péči v Kraji Vysočina? Jaký je v kraji celkový počet přechodných pěstounů a kolik jich bylo volných v den vypracování žádosti. 2. Kolik dětí se nachází v současné době v dlouhodobé pěstounské péči v Kraji Vysočina? Jaký je v kraji celkový počet dlouhodobých pěstounů a kolik jich bylo volných v den vypracování žádosti. 3. Jaká je v Kraji Vysočina kapacita zařízení ZDVOP a kolik dětí bylo v těchto zařízeních umístěno ke dni vypracování žádosti? Kolik dětí ve věku do 3 let je ve ZDVOP umístěno ke dni vypracování žádosti? 4. Kolik dětí bylo z roce 2023 umístěno v Kraji Vysočina do ústavní péče? Kolik z těchto dětí bylo ve věku do 3 let? 5. Jaký byl v Kraji Vysočina počet podaných žádostí o zařazení do evidence stát se pěstounem/osvojitelem v roce 2023? Kolik žadatelů bylo v roce 2023 schváleno a pro jakou formu NRP. Pro kolik žadatelů proběhly v kraji přípravy a kolik příprav proběhlo v roce 2023?

Ad 1. V současné době se v přechodné pěstounské péči v Kraji Vysočina nachází 25 dětí. V Kraji Vysočina působí jako přechodný pěstoun 36 osob (22 jednotlivců + 7 párů). V současnosti jsou 3 rodiny volné a 4 rodiny jsou po předání dětí a měly tak nárok na odpočinek. Ad 2. K 31. 12. 2023 bylo v dlouhodobé pěstounské péči 526 dětí. K 31. 12. 2023 evidujeme celkem 397 dlouhodobých pěstounů (včetně nezprostředkovaných). V evidenci žadatelů o zprostředkování pěstounské péče je „volných“ 5 rodin, některé jsou již v současné chvíli rezervování pro konkrétní děti. Ad 3. V Kraji Vysočina se nachází tři zařízení ZDVOP - kapacita zařízení: Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace - 8 Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře - 12 Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace – 15 Počty dětí: Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace - 2 Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře - 12 Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace – 12 Z toho děti do věků tří let: Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace - 0 Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře - 1 Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace – 2 Ad 4. V roce 2023 bylo v Kraji Vysočina v ústavní péči 45 dětí. Žádné z těchto dětí nebylo ve věku do 3 let. Ad 5. V Kraji Vysočina bylo v roce 2023 podáno 45 žádostí. Z toho 22 žádostí o osvojení (3 osvojení + pěstounská péče), 15 žádostí o pěstounskou péči (3 pěstounská péče + osvojení) a 10 žádostí o pěstounskou péči na přechodnou dobu. Celkem bylo zařazeno 38 žadatelů, z toho 21 žadatelů o osvojení, 8 žadatelů o pěstounskou péči a 9 žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu. V roce 2023 byly realizovány 3 cykly příprav na přijetí dítěte do rodiny, ve kterých bylo připraveno celkem 48 žadatelů a 8 dětí.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 9.2.2024

Žádost o informace týkají se vybraných „mimopstruhových rybářských revírů“ – vodních ploch uvedených v bližších podmínkách výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových platných na revírech v užívání Moravského rybářského svazu, z. s. od 1. 1. 2024.

Příloha


, , zadáno dne: 7.2.2024

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí následujících písemností prostřednictvím datové schránky: 1. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krokočín za rok 2020 2. zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Krokočín za rok 2023

viz příloha

Příloha


Ing. Michal Ňachaj, odbor kontroly, zadáno dne: 5.2.2024

"Jakým způsobem byla vypočítána , či určena částka v obou případech „náklady na dopravu po pozemní komunikaci- částka celkem“ , resp. z jakých přesně nákladů se tyto částky skládají, na jaké náklady byly tyto částky vynaloženy. - Pokud byly cesty uskutečněny služebním vozidlem, zda se jedná o pracovní cesty s řidičem (resp. zaměstnancem Krajského úřadu Kraje Vysočina ?) , jaká mzda náležela za uvedené cesty řidiči za uvedené cesty, jaké cestovní náhrady byly vyplaceny řidiči, či jiné výdaje - Jaký přínos pro občany Kraje Vysočina vyplývají z pracovních cest Břřřřřřřřřřřřřížďaly do Estonska (2x) a na Slovensko, jaká náplň práce byla na těchto cestách uvedené osoby, jaký byl program radního Kraje Vysočina každý den (vždy se jednalo o mnohadenní cesty), jaká jedná na uvedených cestách absolvoval, s kým jednal (při výplatě cestovních náhrad je povinnost předkládat zprávu o pracovní cestě). - Při výplatách tuzemských diet Břřřřřřřřřřřřřřřížďaly je nárok na tuto výplatu při cestě nad 5 hodin, požaduji doložit přesný čas těchto cest od kdy do kdy trvaly tyto cesty (v hodinách) a v případě cesty na Zemi živitelku (byla delší než 5 hodin) co těch více než 5 hodin dělal radní, s kým se setkal a co to přineslo občanům Kraje Vysočina. Stejný dotaz a stejný požadavek z mé strany se týká i cesty do Ždáru nad Sázavou dne 27.6.2023, od kdy do kdy trvala cesta a co tam více než 5 hodin dělal"

Ad první odrážka: Zahraniční CP – Jan Břížďala Slovensko 21. 6. – 23. 6. 2023 - stravné 47,249 EUR, kapesné 16,332 EUR, ubytování 167 EUR. Celková náhrada 230,581 EUR. Estonsko 4. 6. – 7. 6. 2023 – stravné 109,999 EUR, kapesné 23,999 EUR, ubytování 176 EUR. Celková náhrada 309,998 EUR. Estonsko 4. 9. – 6. 9. 2023 - stravné 93,333 EUR, kapesné 18,666 EUR, ubytování 161 EUR. Celková náhrada 272,999 EUR. Ad druhá odrážka: Zahraniční CP – řidič Slovensko 21. 6. – 23. 6. 2023 – plat 8 460 Kč, stravné 81,666 EUR, kapesné 16,332 EUR. Celková náhrada 97,998 EUR. Ad třetí odrážka: A) Ve dnech 21. 6. – 23. 6. 2023 se konala v Nitře celostátní výstava středních odborných škol. Výstavy se zúčastnilo téměř 100 středních odborných škol, z toho 4 SŠ z Kraje Vysočina (SŠ PTA Jihlava, SPŠ a SOU Pelhřimov, Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou, SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod. Kraj Vysočina se prezentoval ve společném stánku se třemi školami na ploše 48 m2. SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod vystavovala ve společném stánku se slovenskou partnerskou školou. Dne 22. 6. 2023 proběhlo setkání delegace Kraje Vysočina pod vedením radního pro oblast školství, mládeže a sportu RNDr. Jana Břížďaly s delegací Nitranského samosprávného kraje pod vedením podpredsedkyně Nitranského samosprávného kraje Mgr. Martiny Holečkové na slovenských partnerských školách (konkrétně Stredná odborná škola techniky a služeb Nitra, Cintorinská 4, Nitra a Spojená škola Nové Zámky, Komárňanská 28). Středa 21. června 2023 10:00 – 18:00 celostátní výstava středních odborných škol; 13.00 – 15.00 - I. panel - Súčasné spoločenské a technologické trendy a budúcnosť; 15.30 – 17.30 - II. panel - Podnikateľstvo a podnikanie – teória vs. realita Čtvrtek 22. června 2023 10:00 – 12:00 Stredná odborná škola techniky a služeb Nitra, Cintorinská 4, (společně se zástupci SPŠ a SOU Pelhřimov); 12:00 – 14:30 Spojená škola Nové Zámky, Komárňanská 28, Nové Zámky; 16:00 jednání ředitelem Mgr. Ivanom Plačkom - Oponice Pátek 23. června 2023 9.00 – 16:00 výstava Mladý tvorca, Nitra Během exkurzí středních škol s politickou reprezentací Nitranského samosprávného kraje probíhaly diskuse o budoucnosti a výzvách středního školství pro dvacátá léta 21. století v rámci České i Slovenské republiky, např. v problematice reorganizace či slučování středních škol v rámci gescí jednotlivých územních samosprávných celků, rekonstrukcí škol umístěných v historických budovách, naplněnosti jednotlivých studijních oborů či problematických aspektech výběrových řízeních ředitelů středních škol, rozšíření spolupráce středních škol v Kraji Vysočina se slovenskými středními školami apod. Tyto poznatky jsou proto plně využitelné v rámci pravomoci radního Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, informatiku a komunikační technologie. B) Zástupci Kraje Vysočina, příspěvkové organizace Vysočina Education a čtyř krajských středních škol vyrazili začátkem června na pracovní cestu do Estonska, aby zde jednali se státními organizacemi v oblasti vzdělávání a kyberbezpečnosti a zároveň navázali užší spolupráci se školami s podobným zaměřením. Na jednáních je doprovázel i poslanec Jakub Michálek, který je předsedou česko-estonské meziparlamentní skupiny, a setkali se také s velvyslancem ČR v Estonsku Davidem Králem. Neděle 4. června 2023 přílet do Estonské republiky Pondělí 5. června 2023 10:00 – 12:00 návštěva Ministerstva školství a výzkumu, Tallinn; 13:00 – 15:00 návštěva Tallinna Polütehnikum, Tallinn; 15:30 – 17:30 exkurze TalTech Mektory, Tallinn Úterý 6. června 2023 9:00 – 11:00 návštěva Tallinna Ehituskool, Tallinn; 11:00 – 12:00 jednání na Riigi Infosüsteemi Amet, Tallinn; 12:00 – 14:00 exkurze Viljandi Gümnaasium, Tallinn; Středa 7. června 2023 návrat do České republiky Cestu do Estonska organizoval Kraj Vysočina ve spolupráci s Education Estonia a českým velvyslanectvím v Tallinnu. Delegace z Vysočiny jednala mimo jiné na Ministerstvu školství a výzkumu a také na Ministerstvu ekonomiky a komunikace, kde se řešila například implementace metody BIM do výuky. Zástupci škol navštívili také inovativní centrum tallinnské technické vysoké školy TalTech, které se zaměřuje na přilákání dětí k technickým oborům. „Seznámili jsme se se systémem školství v Estonsku, jeho probíhajícími reformami a výzvami. Při jednání se státní digitalizační agenturou RIA bylo hlavním tématem vzdělávání v kybernetické bezpečnosti. Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem získalo kontakty na gymnázium v Johvi, Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice chce spolupracovat s gymnáziem ve Viljandi, Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod navázala kontakt se stavební školou v Tallinnu a Střední průmyslová škola Třebíč chce mít užší spolupráci s polytechnickou školou v Tallinnu, která má obory elektro, IT a telekomunikace a média. Účelem cesty bylo vytvořit kontakty s estonskou protistranou s cílem zapojit vybrané krajské školy z Kraje Vysočina do přínosných projektů s estonskou stranou, ať už se jedná o nové technologie, informační gramotnost nebo otázky kybernetické bezpečnosti. Do budoucna je v plánu rozšířit výměnné zahraniční stáže žáků i jejich učitelů v Estonské republice, v čemž je spatřován velký potenciál nejen proto, že obě země stojí v oblasti školství před podobnými výzvami, ale i proto, že zapojování moderních technologií do výuky je v Estonsku na velmi vysoké úrovni, a to už od předškolního vzdělávání. Tyto poznatky jsou proto plně využitelné v rámci pravomoci radního Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, informatiku a komunikační technologie. C) Na základě dlouhodobých pracovních vztahů se státní agenturou pro digitalizaci RIA a s organizátory summitu z Ministerstva zahraničních věcí Estonska byli zástupci Kraje Vysočina pozváni na Tallinn Digital Summit 2023, který se konal 5. 9. 2023 v prostorách Kutuurikatel Tallinn. Pondělí 4. září 2023 přílet do Estonské republiky Úterý 5. září 2023 9:00 – 17:00 Tallinn Digital Summit 2023, Kutuurikatel Tallinn Středa 6. září 2023 návrat do České republiky Jan Břížďala se na okraj konference potkal se svými estonskými kontakty včetně těch, kteří se například zúčastnili jako řečníci konference ke kybernetické bezpečnosti v regionech, kterou pořádal Kraj Vysočina v roce 2022 v Telči v rámci českého předsednictví v Radě EU. Další jednání vedl se zástupcem velvyslance Petrem Preclíkem a s místní expertkou českého velvyslanectví v Tallinnu Tiinou Palmiste na témata možných společných aktivit ve sportu, zejména ve sportu mládeže (zejm. házená, atletika a lyžování), případně cestovního ruchu a kultury. Hovořili o konkrétních akcích zaměřených na Jaroslava Haška a jeho dílo, Tartu –Evropské hlavní město kultury 2024, filmové festivaly vč. MFDF Ji.hlava, prezentace českých vědců, MS v biatlonu 2024 v Novém Městě na Moravě a 2027 v Otepää a dalších. Účelem cesty bylo získat kontakty ke specifikaci subjektů, které mají pro výše uvedenou spolupráci potenciál, resp. konkrétně zaměřit nabídku v oblasti turismu, protože Kraj Vysočina je z hlediska kultury a památek i určitou mentální blízkostí pro Estonce velmi zajímavou destinací. Rovněž aspekt vzdělávacího procesu, a to na všech úrovních včetně té krajské, musí nezbytně reagovat na výzvy demokratického světa v době ohrožení a jeho odolnosti vůči hrozbám, které ztělesňují fyzičtí nepřátelé i technologie v podobě umělé inteligence. Tyto poznatky jsou proto plně využitelné v rámci pravomoci radního Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, informatiku a komunikační technologie. Ad čtvrtá odrážka: Vykonával funkci zastupitele Kraje Vysočina, což bezesporu představuje rovněž výkon pravomoci radního Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, informatiku a komunikační technologie, jehož součástí je i přínos pro občany Kraje Vysočina v podobě výkonu jednotlivých náležitostí programu daných pracovních cest. Přesně časy odjezdu a příjezdu: ??? pracovní cesta na Výstavu Země Živitelka České Budějovice; zahájení Země živitelky a odpoledne ještě setkání k Zetor Show: Slavice 8:30 - Slavice 18:17. Z jednodenních tuzemských cest není pořizován zápis (na rozdíl od zahraničních), informace o minutovém programu radního kraje tak není zachycena. ??? pracovní cesta do Žďáru nad Sázavou dne 27. 6. 2023: Jihlava 13:55 - Slavice 21:51, předání jmenovacího dekretu nově nastupujícímu řediteli na VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou (předání proběhlo společně s panem senátorem Josefem Klementem), dále pak setkání s vedením města Žďár nad Sázavou k nové sportovní hale a pak Vyhlášení Talentu Vysočiny, rovněž ve Žďáře nad Sázavou. Z jednodenních tuzemských cest není pořizován zápis (na rozdíl od zahraničních), informace o minutovém programu radního kraje tak není zachycena.

Rozhodnutí o výši úhrad


Ing. Ivana Šteklová, Odbor sekretariátu hejtmana, zadáno dne: 2.2.2024

Podání informace o aktuálně vyhlášených a ukončených veřejných sbírkách týkajících se záchrany a obnovy památek v Kraji Vysočina za rok 2023

Informace o veřejných sbírkách Krajský úřad Kraje Vysočina obdržel od Institutu pro památky a kulturu, o.p.s. žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "informační zákon") o podání informace aktuálně vyhlášených a ukončených veřejných sbírek týkajících se záchrany a obnovy památek v Kraji Vysočina za rok 2023.

Příloha


Ing. Bc. Pavel Tulis , ekonomický , zadáno dne: 2.2.2024

1. Na základě zákona č. 222/1999 sb., o zajišťování obrany České republiky, §7, odst. g), jaké požadavky na zabezpečení přípravy občanů k obraně státu jste od obcí obdrželi, a které obce to byly? 2. Jaké finanční prostředky jste vynaložili na přípravu občanů k obraně státu v roce 2023? 3. Podle nařízení vlády č. 193/2017 sb., §8, odst. 2), zpracovávají krajské úřady Plán přípravy občanů k obraně státu. V jakém roce jste naposledy tento plán podle tohoto nařízení zpracovali? Je tento plán utajovaný? Lze si tento plán dohledat na Vašich internetových stránkách? Pokud k tomuto plánu není internetový přístup, žádám o jeho zaslání v elektronické podobě. 4. Kdo má u krajského úřadu na starosti problematiku přípravy občanů k obraně státu?

Ad 1. Krajský úřad Kraje Vysočina od obcí prozatím neobdržel požadavky na zabezpečení přípravy občanů k obraně státu (dále jen „POKOS“). Ad 2. Příprava občanů k obraně státu je plánována a realizována různými formami, v několika úrovních a rovněž v různých fázích - v době míru, za stavu ohrožení státu (SOS) nebo válečného stavu (VS). Problematika POKOS je zahrnuta do výuky v rámci několika předmětů. Akreditované školení pedagogů je v této oblasti zajišťováno cestou KVV Jihlava. Kraj vyčleňuje ze svého rozpočtu finanční prostředky mj. na podporu všestranné sportovní a volnočasové činnosti, s cílem budování a udržování fyzické zdatnosti občanů, dětí a mládeže. Jedná se především o systémové dotace Fondu Vysočiny různého druhu v řádu několik desítek milionů korun ročně. Bližší informace naleznete na webových stránkách https://www.fondvysociny.cz. Od roku 2004 realizuje Kraj Vysočina mj. projekt „První pomoc do škol“, jehož cílem je výuka první pomoci. Každým rokem absolvuje kolem 95 % čtrnáctiletých žáků základních škol a cca 85 % sedmnáctiletých studentů středních škol. Ad 3. Plány přípravy občanů k obraně státu tvoří součást Dílčích plánů obrany jednotlivých zpracovatelů. Dílčí plány obrany jsou na základě „Metodických pokynů pro zpracování a aktualizaci dílčích plánů obrany“ č. j. MO 173399/2018-3691 neveřejným dokumentem určeným jen pro uživatele úřadu. Dokument se přímo týká problematiky bezpečnosti státu a proto po správním uvážení povinného subjektu je nelze žadateli poskytnout, zvláště v současné době rostoucího vojenského napětí a zhoršujícího se globálního bezpečnostního prostředí. Poskytnutí a případný únik informace by mohl ohrozit účinnost plánovaných bezpečnostních opatření. Souhrnná aktualizace Dílčího plánu obrany Kraje Vysočina byla schválena hejtmanem dne 3. 4. 2023. Průběžná aktualizace se provádí dle potřeby. Ad 4. Problematika přípravy občanů k obraně státu je u Krajského úřadu Kraje Vysočina průřezová (viz odpověď k otázce č. 2) a proto spadá do působnosti Odboru sekretariátu hejtmana, Odboru školství, mládeže a sportu i Odboru zdravotnictví.


Ing. Ivana Šteklová, Odbor sekretariátu hejtmana, zadáno dne: 24.1.2024

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se uplatnění dotací v souvislosti s těžbou dřeva z důvodu výskytu kůrovce v období od roku 2018 do roku 2021 u požadovaných osob, včetně příslušných příloh, z důvodu probíhajícího soudního sporu vedeného u Okresního soudu ve Vsetíně.

Viz. přiložený soubor

Příloha


Ing. Klára Dufková, Odbor životního prostředí a zemědělství, zadáno dne: 23.1.2024

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9.12.2022, čj. 62 Af 22/2022-234, včetně všech příloh, po provedení nezbytné anonymizace v nejnutnějších ohledech zejména na ochranu osobních údajů třetích osob, ale tak, aby byl zřejmý obsah stížnosti, včetně soupisu obsahu příslušného spisu a doprovodných informací.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Veronika Šalandová, ODSH, zadáno dne: 19.1.2024

Žádám o seznámení s metodikou, podle které se postupuje v případě, že kdokoli z úředníků Krajského úřadu Kraje Vysočina zjistí, že zákon či některá část zákona je v rozporu s právním pořádkem ČR, přičemž se tento zákon nemusí týkat jen samosprávy. Kolik takových zjištění evidujete, jak byla řešena a jakou spisovou značku mají. Jak jsou prováděna pravidelná školení, kdo je organizuje a kdo připravuje materiály. Zda je interně známo, že některé zákony porušují Ústavu a lidská práva.

Krajský úřad nepřijal metodiku dle žadatelovy specifikace a eviduje 0 zjištění (ostatní dotazy k tomuto jsou proto obsoletní). Vzdělávání úředníků zařazených do krajského úřadu je prováděno v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Školení zajišťovaná Krajem Vysočina organizuje Odbor personální a hospodářské správy. Materiály připravuje vzdělávací instituce, která kurz pořádala. Dotaz, zda je interně známo, že některé zákony porušují Ústavu a lidská práva, je dotazem na názor povinného subjektu, který je vyloučen z informační povinnosti dle § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím.


JUDr. Miroslav Magrot, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, zadáno dne: 18.1.2024

Žádost o informaci, v kolika případech krajský úřad rozhodoval v pochybnostech podle § 53 vodního zákona. Pokud krajský úřad rozhodoval, žádost o poskytnutí kopií těchto rozhodnutí

Sdělení, že krajský úřad v požadované věci nerozhodoval


Mikyna Jaroslav, OŽPZ, zadáno dne: 17.1.2024

Žádost o informace vztahující se ke zdravotnickým zařízením zřizovaným Krajem Vysočina - peněžní toky, počty zaměstnanců, lůžek, ambulantní a lůžkové péče.

Informace týkající se peněžních toků jsou veřejně dostupné na uvedených odkazech. Informace o počtu zaměstnanců, lůžek, ambulantní a lůžkové péče nemáme zákonnou povinnost danými informacemi disponovat. Odkázání na zveřejněné výroční zprávy jednotlivých nemocnic.

Příloha


Mgr. Lucie Bašta, OZ, zadáno dne: 5.1.2024