Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Posledních pět poskytnutých informací

Zadávací dokumentace včetně příloh a dodatečných informací, na základě výzvy č. 08 a č. 09 Integrovaného operačního programu

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 20.1.2022

Žádost o poskytnutí Sdělení krajského úřadu ze dne 12. 10. 2021

viz příloha

Příloha


D. Marek, oddOSČ, zadáno dne: 18.1.2022

Poskytnutí těchto informací týkajících se „projektu Zdravotně sociální pomezí“: 1. Úplný seznam členů případového týmu projektu Zdravotně sociální pomezí. 2. Popis řešení nejtěžších případů projektu Zdravotně sociální pomezí.

viz příloha


Ing. L. Mikletičová, OSV, zadáno dne: 18.1.2022

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se vydaného Rozhodnutí KÚ Vysočina o udělení licence a Závazných stanovisek ostatních dotčených krajů pro linku číslo 840158 Třebíč-Jihlava-Humpolec-Praha dopravce HUSTÁK CZ s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 18.1.2022

Informace o činnosti radního Kraje Vysočina

1. Veškerá pracovní jednání pana radního Pavla Hájka v prosinci 2021 byla bez zápisu. 2. V prosinci 2021 nebyl pan radní Pavel Hájek na služební cestě mimo Kraj Vysočina.


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 13.1.2022