Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Posledních pět poskytnutých informací

Informace o veřejných zakázkách realizovaných na základě výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu "Rozvoj služeb eGovermentu v krajích"

informace poskytnuta viz příloha

stáhnout soubor


Táňa Mrázková, Odbor informatiky, zadáno dne: 3.12.2021

Počet námi vydaných oprávnění k poskytování zdravotních služeb (porodní asistentka k vedení fyziologického porodu v ve vlastním sociálním prostředí rodičky)

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor zdravotnictví, nevydal žádné oprávnění k poskytování zdravotních služeb porodními asistentkami- vedení fyziologického porodu ve vlastním sociálním prostředí pacienta.


Lenka Charvátová, OZ, zadáno dne: 1.12.2021

žádost o poskytnutí informace týkající se pojistných smluv Kraje Vysočina

viz příloha

stáhnout soubor


Ing. Zdeněk Berka, Odbor majetkový, zadáno dne: 1.12.2021

žadatel požadoval informaci, zda v uplynulých 5 letech jsme řešili nějaká pochybení na stavební úřad v Kamenici nad Lipou.

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

stáhnout soubor


Ing. Alena Dlouhá, územního plánování a stavebního řádu, zadáno dne: 29.11.2021

Informace související s rekonstrukcí objektu školy

viz příloha

stáhnout soubor


Ředitel KrÚ Kraje Vysočina, , zadáno dne: 24.11.2021