Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Posledních pět poskytnutých informací

Informace o počtu úředníků

viz příloha

stáhnout soubor


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 22.10.2021

Informace ohledně užití herbicidů

viz příloha

stáhnout soubor


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 21.10.2021

Informace ohledně Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

viz příloha

stáhnout soubor


OÚPSŘ, Ing. Marian Zapletal, zadáno dne: 18.10.2021

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů: 1/ Jak vysoký je rozpočet dopravy za rok 2018, 2019, 2020 s výhledem do roku 2023; 2/ Jaká je stanovená výše jednotlivého jízdného tarifu; 3/ Kolik má autobusový dopravce autobusových zastávek.

viz přiložený soubor

stáhnout soubor


Bc. Hanuš Provázek, ODSH, zadáno dne: 27.9.2021

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů: 1/ Kolik linek autobusové dopravy provozuje MHD a autobusová doprava Město Velká Bíteš (okres Žďár nad Sázavou) ve kterých čtvrtích, městských částech linkový autobus jezdí směrem ÚÁN Zvonařka – která obchodní společnost, firma prosím o sdělení o celý kontakt na provozovatele veřejné autobusové dopravy pro město Velká Bíteš (okres Žďár nad Sázavou)“; 2/ Co je integrovaný dopravní systém.

viz přiložený soubor

stáhnout soubor


Bc. Hanuš Provázek, ODSH, zadáno dne: 27.9.2021