Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Posledních pět poskytnutých informací

Žádost o poskytnutí seznamu obcí, které v roce 2023 konzultovaly s Krajem Vysočina výstavbu větrných elektráren.

Obec Puklice


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 29.3.2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: „sdělení, zda u některé žádosti podané od 1. 1. 2023 o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly ve smyslu zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích nebo žádosti o rozšíření současného oprávnění (pro okres Pelhřimov) bylo vyhověno, a to v zákonné lhůtě a rovněž do doby, než budou u všech žádostí ukončen stav správního rozhodování.“

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 29.3.2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se podání žádostí o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly nebo žádostí o rozšíření současného oprávnění nebo jakékoliv jiné žádosti v tomto smyslu.

viz přiložený soubor

Příloha


Ing. Pavel Hamáček, ODSH, zadáno dne: 27.3.2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se jednání RK-08-2023-28, konkrétně o poskytnutí: „1. Úplná kopie veškerých podkladů pro jednání Rady kraje RK-08-2023-28 se všemi přílohami.“

viz přiložené soubory

Příloha


Mgr. Hana Motlová, ODSH, zadáno dne: 24.3.2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: „Poskytnutí úplného seznamu účastníků předběžných tržních konzultací na desetileté dopravní smlouvy, úplné kopie všech vyjádření účastníků předběžných tržních konzultací na desetileté dopravní smlouvy, datum zahájení předběžných tržních konzultací na desetileté dopravní smlouvy,“

Částečné poskytnutí informace: Seznam účastníků předběžných tržních konzultací na desetileté dopravní smlouvy a datum zahájení PTK na desetileté smlouvy byl poskytnut dle přiložené přílohy.

Příloha


Mgr. Hana Motlová, ODSH, zadáno dne: 24.3.2023