Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Posledních pět poskytnutých informací

žádost o odborný posudek vypracovaný v rámci šetření stížnosti

odborný posudek


Lenka Charvátová, OZ, zadáno dne: 4.10.2022

dotaz na možnost fulltextově vyhledávat v rozhodnutích kraje (v agendě přestupků)

Danou funkcionalitu nemáme implementovanou z důvodu ochrany osobních údajů (ani pro oprávněné úřední osoby).


Jaroslav Krotký, Odbor informatiky, zadáno dne: 29.9.2022

Žádost o poskytnutí usnesení k bodu 41 na 28. Radě Kraje Vysočina

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 27.9.2022

žádost o informace o sw aplikaci - správní řízení, přestupky

viz příloha

Příloha


Jaroslav Krotký, Odbor informatiky, zadáno dne: 19.9.2022

Informace o jednání ve věci Sberbank

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 19.9.2022