Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Posledních pět poskytnutých informací

Žádost o informace k převodu příspěvkových organizací z oblasti školství ZUŠ, DDM (SVČ) ze zřizovatelské působnosti kraje na obce.

viz příloha

Příloha


JUDr. Eva Herzánová, Mgr. Lucie Kazdová, OŠMS, zadáno dne: 2.2.2023

Informace o aktuálně vyhlášených a ukončených veřejných sbírkách týkajících se záchrany a obnovy památek v Kraji Vysočina za rok 2022

viz příloha

Příloha


Ing. Rezničenková, OE, zadáno dne: 1.2.2023

Informace o Náhradní rodinné péči - počty žadatelů, dětí, pěstounů, osvojitelů atd.


Mgr. Jelínek, OSV, zadáno dne: 30.1.2023

Žádost o poskytnutí vyjádření obce

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 30.1.2023

Žádost o uvedení počtu volných pěstounů a volných míst v Dětských domovech v Kraji Vysočina

Příloha


Mgr. Jelínek, OSV, zadáno dne: 23.1.2023