Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 10/2010 - 30.03.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Uzavření dodatků smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod
03Darování pozemku v k. ú. a obci Rapotice
04Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Košetice
05Uzavření nájemní smlouvy na pozemek zahrnutý do trvalého záboru pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
06Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
07Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
08Uzavření smluv o zřízení věcného břemene pro stavbu II/405 Příseka - Brtnice
09Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu II/401 Jaroměřice nad Rokytnou ulice Havlíčkova
10Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
11Uzavření dodatků smluv na plnění veřejných zakázek
12Návrh na provedení rozpočtového opatření
13Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
14Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
15Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
16Informace o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na služby
17Prezentace krajského školství na výstavě Mladý tvorca 2010 v Nitře
18Poskytnutí daru vítězům krajské ankety Sportovec kraje Vysočina 2009
19Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Silničního běhu městem Jarmily Kratochvílové
20Veřejná zakázka na služby Vydávání novin Kraj Vysočina vč. realizace jejich multimediálního obsahu
21Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do zastupitelstev obcí
22Souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 12/07 a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 2/09 za rok 2009
23Souhlas s dlouhodobou výpůjčkou sbírkového předmětu z Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
24FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
25Aktualizace Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet
26Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 1. do 30. 3. 2010
27Projekt Add Me! - návrh na provedení rozpočtového opatření
28Projekt PreCo - návrh na provedení rozpočtového opatření
29Ukončení projektu II/402 Batelov - Třešť - návrh na rozpočtové opatření
30Ukončení projektu II/151, III/15113 od I/38 - Budeč+Štěpkov-Budkov - návrh na rozpočtové opatření
31Ukončení projektu II/129 Cetoraz - Jiřičky - návrh na rozpočtové opatření
32Ukončení projektu II/133 Horní Cerekev - kř. II/602 - návrh na rozpočtové opatření
33Ukončení projektu II/639 Horní Cerekev - Kostelec - návrh na rozpočtové opatření
34Ukončení projektu II/360 Jimramov - Moravec - návrh na rozpočtové opatření
35Ukončení projektu II/339 Ledeč nad Sázavou - hranice kraje - návrh na rozpočtové opatření
36Ukončení projektu III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav - návrh na rozpočtové opatření
37Ukončení projektu II/354 Nové Město na Moravě - Svratka - návrh na rozpočtové opatření
38Ukončení projektu II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov - návrh na rozpočtové opatření
39Ukončení projektu II/351 od II/602 - Třebíč - návrh na rozpočtové opatření
40Ukončení projektu II/410 od I/23 - Želetava - návrh na rozpočtové opatření
41Návrh změn Šířkového uspořádání Páteřní silniční sítě kraje Vysočina
42Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba
43Změny ve školském rejstříku
44Zpráva o činnosti příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu - schválení výsledku hospodaření za rok 2009
45Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2010 dle schválených pravidel rady kraje
46Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284 Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Se
47Návrh finančního plánu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných krajem Vysočina na rok 2010 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
48Výstup z periodického hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
49Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
50Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace - schválení výsledku hospodaření za rok 2009
51Návrh finančního plánu příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace na rok 2010
52Informace o veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč, která byla realizována příspěvkovou organizací Vysočina Tourism, příspěvková organizace v období od 1. 1. 2010 do 30. 3. 2010
53Kontrola ostatních činností příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace
54Návrh finančního plánu Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace a Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2010
55Návrh finančního plánu Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2010
56Organizační řád Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
57Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v kraji Vysočina II. - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
58Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina II. - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
59Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování sociální rehabilitace pro děti a mládež a pro osoby ohrožené domácím násilím v kraji Vysočina II. - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
60Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt - jmenování členů do komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek
61Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb za rok 2009
62Návrh dotace na projekt Představení ATM nevidícím a zrakově postiženým lidem - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
63Návrh na vyřazení pohyblivé vany z majetku DD Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
64Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz