Kraj Vysočina - logo

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Poskytnuté informace v roce 2023

Žádost o informace k převodu příspěvkových organizací z oblasti školství ZUŠ, DDM (SVČ) ze zřizovatelské působnosti kraje na obce.

viz příloha

Příloha


JUDr. Eva Herzánová, Mgr. Lucie Kazdová, OŠMS, zadáno dne: 2.2.2023

Informace o aktuálně vyhlášených a ukončených veřejných sbírkách týkajících se záchrany a obnovy památek v Kraji Vysočina za rok 2022

viz příloha

Příloha


Ing. Rezničenková, OE, zadáno dne: 1.2.2023

Žádost o poskytnutí vyjádření obce

viz příloha

Příloha


V. Říhová, OSH, zadáno dne: 30.1.2023

Informace o Náhradní rodinné péči - počty žadatelů, dětí, pěstounů, osvojitelů atd.


Mgr. Jelínek, OSV, zadáno dne: 30.1.2023

Žádost o uvedení počtu volných pěstounů a volných míst v Dětských domovech v Kraji Vysočina

Příloha


Mgr. Jelínek, OSV, zadáno dne: 23.1.2023

poskytnutí emailových adres obcí v Kraji


T. Mrázková, Odbor informatiky, zadáno dne: 18.1.2023

žádost o poskytnutí informace o počtu kontrol vykonaných KÚKV na obcích I. stupně za období 2020-2022

viz příloha

Příloha


V. Smolíková, OddVK, zadáno dne: 16.1.2023

žádost o poskytnutí adresáře obcí

viz příloha

Příloha


T. Mrázková, Odbor informatiky, zadáno dne: 10.1.2023

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Informace o aktualizacích Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve vztahu k záměru vysokorychlostní trati.

Příloha


Ing. arch. Ondřej Skryja, OÚPSŘ, zadáno dne: 2.1.2023

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Informace o aktualizacích Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve vztahu k záměru vysokorychlostní trati.

Příloha


Ing. arch. Ondřej Skryja, OÚPSŘ, zadáno dne: 2.1.2023