Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-62

RK-05-2007-62.doc  RK-05-2007-62pr1.doc  RK-05-2007-62pr2.doc  RK-05-2007-62pr2upr1.doc  RK-05-2007-62pr3.doc
Číslo materiálu62
Číslo jednacíRK-05-2007-62
NázevVýběrové řízení na ředitele Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuDosavadní ředitel Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace, Zdeněk Doležal požádal dne 23. 1. 2007 o rozvázání pracovního poměru výpovědí ke dni 31. 3. 2007. Dopis, kterým provedl tento právní úkon, je obsažen v materiálu RK-05-2007-62, př. 3.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje odvolat pana Zdeňka Doležala na jeho vlastní žádost vyjádřenou výpovědí z funkce ředitele uvedené příspěvkové organizace. Dále radě kraje navrhujeme vyhlásit výběrové řízení na ředitele/lku Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-05-2007-62, př. 1, a schválit složení výběrové komise pro výběrové řízení dle materiálu RK-05-2007-62, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
odvolává
pana Zdeňka Doležala z funkce ředitele Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace, na jeho vlastní žádost vyjádřenou výpovědí uvedenou v materiálu RK-05-2007-62, př. 3;
vyhlašuje
výběrové řízení na ředitele Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-05-2007-62, př. 1;
schvaluje
složení výběrové komise pro výběrové řízení na ředitele Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-05-2007-62, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 31. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz