Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-45

RK-03-2007-45.doc  RK-03-2007-45pr1.doc  RK-03-2007-45pr2.doc  RK-03-2007-45pr2upr1.doc
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-03-2007-45
NázevDopis ministru ŽP ve věci skládky odpadů Pozďátky
Zpracoval J. Mikyna, P. Pokorná, L. Vávrová, J. Joneš, Z. Fixa
Předkládá P. Hájek
Počet příloh
Popis problémuDne. 1. 12. 2006 obdržela Rada kraje Vysočina žádost obce Slavičky o pomoc při řešení asanace havarované skládky odpadů Pozďátky. Viz RK-03-2007-45, př. 1
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že není v možnostech kraje Vysočina řešení vzniklé situace ke spokojenosti obyvatel obce Slavičky a okolních obcí navrhujeme obrátit se dopisem na ministra životního prostředí s žádostí o pomoc při řešení sanace skládky Pozďátky.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
Znění dopisu určeného Ministru životního prostředí dle materiálu RK-03-2007-45, př. 2 a
pověřuje
hejtmana (náměstka hejtmana) kraje Vysočina k podpisu tohoto dopisu.
Odpovědnost OLVHZ, OŽP
Termín 31. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz