Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2017-05

RK-34-2017-05.doc  RK-34-2017-05pr01.pdf
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-34-2017-05
NázevNadlimitní veřejná zakázka Datové linky ROWANet - rozhodnutí o výběru dodavatelů
Zpracoval P. Pavlinec, K. Jiráková, R. Páleník (PK)
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuNa jednání č. 23/2017 rada kraje svým usnesením č. 1243/23/2017/RK rozhodla o vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Datové linky ROWANet .
Předmětem zakázky je výstavba síťové infrastruktury Kraje Vysočina. Výstupem realizace zakázky je zejména dodání tras optických vláken do lokalit specifikovaných v zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka je na základě územního hlediska rozdělena na části: lokalita Telč, lokalita Humpolec a lokalita Velká Bíteš. Dodavatelé byli oprávněni podat nabídku na libovolnou část či počet částí veřejné zakázky.
Tato zakázka je řešena v rámci EU projektu Služby TCK 2016 financovaného z IROP a má za cíl rozšíření stávající síťové infrastruktury kraje v rámci sítě ROWANet.
Na základě vyhodnocení nabídek a posouzení nabídek účastníků, kteří se umístili na prvním místě v rámci jednotlivých částí zakázky doporučuje hodnotící komise uzavřít smlouvy s dodavateli tak, jak je uvedeno v protokolech jednání komise dle přílohy RK-34-2017-05, př. 1:

Část 1: Lokalita Telč
OPTOKON, a.s., IČ: 13692283, se sídlem Červený Kříž 250, 586 01 Jihlava
Část 2: Lokalita Humpolec
itself s.r.o., IČ: 18826016, se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, Židenice, 628 00 Brno
Část 3: Lokalita Velká Bíteš
itself s.r.o., IČ: 18826016, se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, Židenice, 628 00 Brno
Návrh řešení Podle čl. 7 odst. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 7/17 ze dne 15. 5. 2017 přísluší rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky radě kraje. Odbor informatiky doporučuje radě kraje rozhodnout o nejvhodnějších nabídkách pro uvedenou veřejnou zakázku podle doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek dle materiálu RK-34-2017-05, př. 1 a odboru informatiky uložit zajištění oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájení jednání s vybranými uchazeči o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
vybrat nabídky dle materiálu RK-34-2017-05, př. 1, jako nejvhodnější nabídky pro nadlimitní veřejnou zakázku Datové linky ROWANet ;
ukládá
odboru informatiky zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smluv k plnění veřejné zakázky.
Odpovědnost OI, Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Termín 2017- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz