Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2017-47

RK-29-2017-47.doc  RK-29-2017-47pr01.pdf
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-29-2017-47
NázevDofinancování projektu Perspektiva pro budoucnost mladých techniků realizovaného Střední průmyslovou školou Třebíč - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval7 Dofinancování projektu Perspektiva pro budoucnost mladých techniků realizovaného Střední průmyslovou školou Třebíč - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu pro: jednání rady kraje č. 29/2017 dne 19. 9. 2017 zpracovali:
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost o dofinancování projektu s názvem Perspektiva pro budoucnost mladých techniků , kterou dne 31. srpna 2017 podala Střední průmyslová škola Třebíč. Jedná se o projekt v rámci evropského programu Erasmus+, smluvně zajištěný s Domem zahraniční spolupráce. Škola žádá o finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč na pokrytí cestovních nákladů během mobilit. Žádost je součástí materiálu RK-29-2017-47, př. 1 a byla řádně podána na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů č. 14/14 schválených Radou Kraje Vysočina dne 17. 12. 2014.
Návrh řešení Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017, v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce - je uvažována částka 500 000 Kč na dofinancování evropských vzdělávacích projektů dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů č.14/14 ze dne 17. 12. 2014. Vzhledem k tomu, že projekt koresponduje se záměrem, se kterým byla uvedená položka do rozpočtu kraje zapracována, navrhuje OŠMS radě kraje umožnit dofinancování projektu v požadované výši schválením zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 50 000 Kč u Střední průmyslové školy Třebíč, Manželů Curieových 734, Třebíč, IČO: 66610702.
StanoviskaStanovisko EO - Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017, v kapitole Školství, mládeže a sportu, v části Ostatní činnosti - podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce - Vzdělávací programy EU (ÚZ 00035) je počítáno s finančními prostředky na dofinancování evropských vzdělávacích projektů. Aktuální stav položky určené na podporu evropských vzdělávacích projektů je ve výši 384 130 Kč.

Stanovisko OI - Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID PR01566.0003.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Střední průmyslové školy Třebíč, Manželů Curieových 734, Třebíč, IČO: 66610702, o částku 50 000 Kč na dofinancování projektu Perspektiva pro budoucnost mladých techniků .
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz