Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-35

RK-18-2016-35.doc  RK-18-2016-35pr01.pdf  RK-18-2016-35pr02.pdf  RK-18-2016-35pr03.pdf
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-18-2016-35
NázevDotace pro Národní památkový ústav, územní památkovou správu v Českých Budějovicích na rekonstrukci kabelových rozvodů NN zámku Jaroměřice nad Rokytnou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o poskytnutí dotace Národnímu památkovému ústavu, územní památkové správě v Českých Budějovicích pro zámek Jaroměřice nad Rokytnou na rekonstrukci kabelových rozvodů NN. Zámek Jaroměřice na Rokytnou je národní kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 26383/7-2665.
Zámek Jaroměřice nad Rokytnou a Město Jaroměřice nad Rokytnou jsou zakladateli Mezinárodního hudebního festivalu Petera Dvorského. Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského dramaturgicky zaměřený na prezentaci různých oblastí vokálního umění - operní, oratorní, komorní nebo sólový zpěv - si za dobu své existence vydobyl přední místo na kulturním poli Kraje Vysočina. Je situován do inspirativního prostředí barokního zámeckého areálu v Jaroměřicích nad Rokytnou. Cílem rekonstrukce budou nové, funkční rozvody NN potřebné pro bezpečné zajištění nejen tohoto hudebního svátku. Akce je projekčně připravena, je k ní vydáno závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče (OKPPCR), byl vydán souhlas s provedením stavebního záměru a její realizace je pro zdárné uskutečnění festivalu v srpnu letošního nezbytná.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem žádá Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích o mimořádnou finanční dotaci ve výši 296 100 Kč na rekonstrukci kabelových rozvodů NN v zámku Jaroměřice nad Rokytnou. Žádost je přílohou materiálu RK-18-2016-35, př. 1.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotaci na rekonstrukci kabelových rozvodů NN zámku Jaroměřice nad Rokytnou ve výši 150 000 Kč a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2016-35, př. 2. Dále navrhuje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek o částku 150 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 150 000 Kč.
StanoviskaOdbor informatiky
Dotace je evidována v systému eDotace pod ID O01720.
Odbor sekretariátu hejtmana
Souhlasí s navrhovaným materiálem. Mezinárodní hudební festival Petera Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou je jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí v Kraji Vysočina a Kraj Vysočina dlouhodobě finančně podporuje pořádání tohoto festivalu v rámci tzv. VIP akcí.
Odbor ekonomický
Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 16. 5. 2016 činí 37 874 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout Národnímu památkovému ústavu, územní památkové správě v Českých Budějovicích dotaci ve výši 150 000 Kč na realizaci projektu Jaroměřice nad Rokytnou, zámek dle materiálu RK-18-2016-35, př. 3;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2016-35, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek o částku 150 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 150 000 Kč.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz