Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-35

RK-31-2015-35.doc  RK-31-2015-35pr01.doc  RK-31-2015-35pr01upr1.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-31-2015-35
NázevSmlouva o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
Zpracoval I. Hanáková Kosourová, K. Kotrba
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuJedním z nejvýznamnějších zdrojů organizace jsou lidské zdroje. Kraj Vysočina si plně uvědomuje tuto skutečnost, a proto je jednou z jeho priorit realizace a podpora aktivit souvisejících s upevněním zdraví zaměstnankyň, zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina a uvolněných představitelek a představitelů Kraje Vysočina (dále jen zaměstnanců ) včetně činností podporujících zdravý životní styl, zdraví na pracovišti. A to fyzické i duševní, získávání a rozšiřování schopností a znalostí v oblasti prevence úrazů a nemocí a celková podpora aktivit v oblasti ochrany zdraví na pracovišti z pohledu péče o stránku fyzickou, duševní a sociální.
V rámci péče o zaměstnance došlo mimo jiné k oslovení jednotlivých zdravotních pojišťoven, u kterých jsou zaměstnanci registrováni. Oslovení se týkalo možnosti získat případné zvýhodněné zaměstnanecké nabídky.
Všeobecná zdravotní pojišťovna nabídla Kraji Vysočina zapojení do programu Zdravá firma - zaměstnanecký program , jehož podmínky jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, která je přílohou č. 1 materiálu RK-31-2015-35.
Návrh řešení Kraj Vysočina je Podnikem podporující zdraví III. stupně (viz ocenění Státního zdravotního ústavu ze dne 21. 10. 2014). Podporu zdraví zaměstnanců realizuje mimo jiné ve snaze mít spokojené, výkonné, stabilizované a loajální zaměstnance podílející se na prosperitě, úspěchu a rozvoji kraje, krajského úřadu.
Uzavření smlouvy s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou nepřinese kraji žádné finanční náklady. Související náklady budou vynaloženy na administrativní a organizační podporu pro spolupráci a realizaci uvedeného programu.
Vzhledem k výše uvedenému navrhuje ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Radě Kraje Vysočina rozhodnout o uzavření smlouvu dle přílohy č. 1 materiálu RK-31-2015-35.
StanoviskaOdbor ekonomický: nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky dle materiálu RK-31-2015-35, př. 1;

ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit realizaci potřebných kroků vedoucích k naplnění programu Zdravá firma - zaměstnanecký program , dle Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny, uvedené v materiálu RK-31-2015-35, př. 1.
Odpovědnost ředitel krajského úřadu
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz