Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-07

RK-31-2015-07.doc  RK-31-2015-07pr01.pdf  RK-31-2015-07pr02.pdf
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-31-2015-07
NázevSmlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci akce Třebíč most ev. č. 351-024
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci akce Třebíč - most ev. č. 351-024 .
Kraj Vysočina má ve svém plánu provést opravu mostu ev. č. 351-024 na silnici č. II/351 v k. ú. Třebíč a k. ú. Podklášteří, vše v obci Třebíč. Pro tuto stavbu jsou vyčleněny prostředky z krajského rozpočtu. Stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví města Třebíče, pozemky ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření ve prospěch Povodí Moravy, s.p. a pozemky ve vlastnictví ČR-Generálního finančního ředitelství. Tato záležitost byla řešena již jinými materiály a smlouvy potřebné ke stavebnímu řízení byly již uzavřeny. Poslední záležitostí je přeložka plynovodního potrubí nacházející se na konstrukci mostu. Toto vedení bude sundáno a po dokončení stavby bude opět na zrekonstruovaný most umístěno. Z tohoto důvodu je tedy nutno uzavřít ještě smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, dle přílohy RK-31-2015-07, př. 1. Vlastníkem plynárenského zařízení je firma RWE GasNet, s.r.o.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít s vlastníkem plynárenského zařízení, jímž je firma RWE GasNet, s.r.o. a Krajem Vysočina, jako investorem vyvolávajícím přeložku, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za účelem opravy mostu v rámci akce Třebíč most ev. č. 351-024 , dle materiálu RK-31-2015-07, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít s vlastníkem plynárenského zařízení, jímž je firma RWE GasNet, s.r.o. a Krajem Vysočina, jako investorem vyvolávajícím přeložku, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci majetkoprávní přípravy akce Třebíč most ev. č. 351-024 , dle smlouvy dle materiálu RK-31-2015-07, př. 1.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz