Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-84

RK-40-2013-84.doc  RK-40-2013-84pr01.doc  RK-40-2013-84pr02.doc  RK-40-2013-84pr03.doc
Číslo materiálu84
Číslo jednacíRK-40-2013-84
NázevVěcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizací
Zpracoval S. Měrtlová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuDobročinný fond ViZa se sídlem: Náměstí Národa 4, 88008 Užhorod, Ukrajinská republika, zprostředkoval darování pečovatelských lůžek do Zakarpatské oblasti Ukrajiny (partnerského regionu Kraje Vysočina). Zbývající část pečovatelských lůžek včetně příslušenství nabídl darovat k využití při poskytování péče příspěvkovým organizacím Kraje Vysočina. Hodnota lůžek je dárcem stanovena ve výši 11,1 Kč za lůžko, včetně příslušenství (matrace).
O nabídnutá pečovatelská lůžka projevily zájem tyto příspěvkové organizace:
* Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace projevila zájem o 19 lůžek,
* Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace projevila zájem
o 19 lůžek,
* Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace projevila zájem o 10 lůžek.
Nemocnice jsou podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k přijetí věcného daru pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádaly zřizovatele o udělení souhlasu s přijetím darů.
Návrh řešení Dary mají být využity v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví proto doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu
RK-40-2013-84, př. 1, RK-40-2013-84, př. 2 a RK-40-2013-84, př. 3.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smluv je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-40-2013-84, př. 1;
* s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-40-2013-84, př. 2;
* s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-40-2013-84, př. 3.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz