Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-80

RK-40-2013-80.doc  RK-40-2013-80pr01.doc  RK-40-2013-80pr02.doc
Číslo materiálu80
Číslo jednacíRK-40-2013-80
NázevVýběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval D. Talpa
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina v oblasti zdravotnictví plní funkci zřizovatele k celkem osmi příspěvkovým organizacím, mimo jiné i k Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci. Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných krajem jsou jmenováni a odvoláváni radou kraje. Právní úprava nijak neomezuje období výkonu takto jmenovaných funkcí a je v pravomoci každého z ředitelů se případně vzdát funkce ředitele v dané nemocnici.
Ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Ing. Jan Ferenc, byl jmenován do funkce ředitele na dobu určitou, a to do jmenování ředitele Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na základě výběrového řízení.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje:
* vyhlásit výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-80-2013-80, př. 1
* schválit schéma složení výběrové komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, včetně popisu průběhu výběrového řízení dle materiálu RK-40-2013-80, př. 2
Dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů je radě kraje vyhrazeno vykonávat zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám, organizačním složkám, které byly zřízeny nebo založeny krajem nebo které byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, včetně jmenování a odvolávání jejich ředitelů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána
Návrh usneseníRada kraje
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-40-2013-80, př. 1;
schvaluje
schéma složení výběrové komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, včetně popisu průběhu výběrového řízení dle materiálu RK-40-2013-80, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 28. 2. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz