Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-61

RK-35-2013-61.doc  RK-35-2013-61pr01.doc  RK-35-2013-61pr02.xls
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-35-2013-61
NázevMonitorovací zpráva č. 3 projektu RAILHUC (OP Central Europe)
Zpracoval1 Monitorovací zpráva č. 3 projektu RAILHUC (OP Central Europe) pro: jednání rady kraje č. 35/2013 dne 29. 10. 2013 zpracovali: L. Matoušková, R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informace o stavu realizace projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network (Železniční uzlová města a TEN-T sítě) z Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe), kde je Kraj Vysočina projektovým partnerem, za období 1. 4. 2013 - 30. 9. 2013.
Projekt je v realizaci od 1. 10. 2011 s cílem zprostředkování výměny zkušeností a sdílení dobré praxe mezi železničními uzly v oblasti integrace místní a regionální dopravy do národních a transevropských sítí a nalezení inovativních řešení, která posílí význam železniční dopravy v partnerských regionech a pomohou zlepšit dostupnost střední Evropy různými způsoby dopravy. Popis realizace jednotlivých aktivit projektu za období 1. 4. 2013 - 30. 9. 2013 a plán aktivit na následující období je obsahem materiálu RK-35-2013-61, př. 1. Součástí monitorovací zprávy č. 3 je též finanční zpráva s přehledem uskutečněných způsobilých výdajů, uvedená v materiálu RK-35-2013-61, př. 2.
Usnesením č. 0097/03/2011/RK ze dne 17. 1. 2011 ( Rada kraje schvaluje účast kraje Vysočina v projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe) ) schválila rada kraje účast Kraje Vysočina v projektu RAILHUC.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje radě kraje vzít na vědomí informace uvedené v monitorovací zprávě za období 1. 4. 2013 - 30. 9. 2013 dle materiálu RK-35-2013-61, př. 1, a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2013-61, př. 2.
StanoviskaProjektová kancelář: Bere monitorovací zprávu na vědomí.
OE: Souhlasí s návrhem usnesení.
ODSH: Souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v monitorovací zprávě projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and
TEN-T network (Železniční uzlová města a TEN-T sítě) dle materiálu RK-35-2013-61, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2013-61, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 29. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz