Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-38

RK-32-2013-38.doc  RK-32-2013-38pr01.pdf  RK-32-2013-38pr02.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-32-2013-38
NázevPoskytnutí dotace Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval D. Kretschmannová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o žádost Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, se sídlem Mečová 5, 602 00 Brno, IČO 22832793 o poskytnutí finanční podpory ve výši 16 000 Kč na krytí vybraných nákladů spojených s projektem Obrana spotřebitele v Kraji Vysočina . Cílem projektu je informovat obyvatele a zejména příslušníky specificky ohrožených skupin v Kraji Vysočina o nejrůznějších spotřebitelských problémech, z oblasti spotřebitelského práva, sociální oblasti a právní a finanční gramotnosti. Žádost je obsahem materiálu RK-32-2013-38, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit poskytnutí dotace ve výši 16 000 Kč Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, se sídlem Mečová 5, 602 00 Brno, IČO 22832793 dle materiálu RK-32-2013-38, př. 2. Finanční prostředky ke krytí dotace jsou rozpočtovány v kapitole Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, proto navrhujeme schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00765.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, se sídlem Mečová 5, 602 00 Brno, IČO 22832793 ve výši 16 000 Kč dle materiálu RK-32-2013-38, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve zvýšení § 2141 Vnitřní obchod o částku 16 000 Kč při současném snížení § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 16 000 Kč.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz